Her seferinde doğru notaları çalmak: müzisyenin yolculuğunda Lacanyen bir bakış

2019-01-01
Gagua, Neli
Mutkoakça, Che
Gençöz, Faruk
Bu araştırmada, küçük yaştan itibaren profesyonel müzik eğitimi alan 18-22 yaşlarındaki keman ve piyano öğrencilerinin müzik ve sahne ile olan yaşantıları derinlemesine çalışılmıştır. Sekiz kişiyle birebir yapılan ve ses kaydı alınan görüşmeler, olduğu gibi metin haline getirilmiştir. Anlatı analizi çerçevesinde bu kişilerin tüm müzik hayatının (nasıl başladıkları, şimdiki konumları ve ileride olmak istedikleri nokta) ele alındığı anlatı üretici geniş sorunun yanı sıra, kişilere kendi anlatımlarına bağlı olarak detaylandırma amacıyla ek sorular sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar ise Lacan'ın arzu, nesne a, ego ideali, ideal ego, ayna evresi ve anksiyete kavramları ile beraber ele alınmış ve tartışılmıştır.
Citation Formats
N. Gagua, C. Mutkoakça, and F. Gençöz, Her seferinde doğru notaları çalmak: müzisyenin yolculuğunda Lacanyen bir bakış. 2019, p. 78.