“James Clarence Mangan’da çok katmanlı bir kategori olarak zaman ve kervan(saray) metaforu.”

2019-12-31

Suggestions

“James Clarence Mangan’ın Osmanlı şiiri üzerine yazdığı notlar: “Literae Orientales. Ottoman Poetry. Fifth Article.”
Arıkan, Arda; Birlik, Nurten (null; 2019-12-31)
James Clarence Mangan (1803-1849) İrlanda edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte şair ve yazarın özellikle Orta Doğu ve Türk dünyası ile ilgili eserleri halen incelenmeyi beklemektedir. Şiirleri ve düzyazıları ile tanınan Mangan, yaşamı boyunca Osmanlı Divan edebiyatınınbilinen şiirleriniİngiliz diline tercüme yoluyla aktarmıştır.Mangan, tercümelerinin yayımlanması esnasında bazı şiirleri tercüme olarak göstermiş ancak bugünaslında bunların Osmanlı şiirlerinin birebir tercümeler...
“James Clarence Mangan'ın şiirlerinde (1838-1844) içsel sapmalar.”
Arıkan, Arda; Birlik, Nurten (2019-11-28)
”Aristoteles’te Ruhun Tanımı ve İyi Yaşam”
Güremen, Refik (2016-11-15)
“ Türkiye’de Çok Partili Döneme Geçerken Demokrasi Tartışmaları”
Özçoban Üstüner, Fahriye (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999-10-01)
”Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu’xx Çalışmasının Düşündürdükleri: Ankara’xxda Mimarlık 1950-1980
Altan, Tomris Elvan (2007-01-01)
Citation Formats
N. Birlik, ““James Clarence Mangan’da çok katmanlı bir kategori olarak zaman ve kervan(saray) metaforu.”,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78296.