“ Türkiye’de Çok Partili Döneme Geçerken Demokrasi Tartışmaları”

1999-10-01

Suggestions

”Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu’xx Çalışmasının Düşündürdükleri: Ankara’xxda Mimarlık 1950-1980
Altan, Tomris Elvan (2007-01-01)
“James Clarence Mangan’da çok katmanlı bir kategori olarak zaman ve kervan(saray) metaforu.”
Birlik, Nurten (null; 2019-12-31)
“James Clarence Mangan’ın Osmanlı şiiri üzerine yazdığı notlar: “Literae Orientales. Ottoman Poetry. Fifth Article.”
Arıkan, Arda; Birlik, Nurten (null; 2019-12-31)
James Clarence Mangan (1803-1849) İrlanda edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte şair ve yazarın özellikle Orta Doğu ve Türk dünyası ile ilgili eserleri halen incelenmeyi beklemektedir. Şiirleri ve düzyazıları ile tanınan Mangan, yaşamı boyunca Osmanlı Divan edebiyatınınbilinen şiirleriniİngiliz diline tercüme yoluyla aktarmıştır.Mangan, tercümelerinin yayımlanması esnasında bazı şiirleri tercüme olarak göstermiş ancak bugünaslında bunların Osmanlı şiirlerinin birebir tercümeler...
"Eymir Gölü Elçilerié ile Göl Ekolojisi Açık Ders Malzemesi Oluşturulması
Beklioğlu, Meryem; Akoğlu, Özge; Çakıroğlu, Jale; Aydemir, Mehmet Olcay; Tolunay, Duygu(2017-12-31)
Bu proje ile amaçlanan; ülkemizdeki çevre eğitimine ve ülkemizin de dâhil olduğu 27 farklı Avrupa ülkesinden 46 asıl üye ve 26 yedek üye ile çalışmalarına devam eden NETLAKE ile geliştirilmesi planlanan vatandaş bilimi girişimlerine katkıda bulunacağı düşünülen eğitim modülünün geliştirilmesi ve bu modülün video prodüksiyonunun gerçekleştirilerek açık ders malzemesine dönüştürülmesidir.Bu projenin amacı; pilot uygulama yapılacak ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu ve Gölbaşı ilçesi Sevgi Çiçeği İlköğretim ...
"Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda araştırma ve arkeolojik çalışmalar 2015-2017”
Peker, Ali Uzay (null; 2019-07-01)
Kanunî Sultan Süleyman 1566’da, Macaristan’a düzenlediği son seferi sırasında, Zigetvar Kalesi’nin fethinden bir gün önce otağında vefat etmiş, bedeni tahnit edilerek otağının içindeki tahtının altında geçici olarak toprağa verilmiş, tahnit sırasında çıkarılan iç organları da gömülmüştü. Gömü yeri üzerine, önce bir türbe daha sonra ise Vezîr-i âzam Sokullu Mehmet Paşa tarafından bir cami ve bir de tekke inşa edilerek bir makam-külliyesi meydana getirildi. Külliye alanı, ahşap savunma duvarlarıyla korunan bi...
Citation Formats
F. Özçoban Üstüner, “ Türkiye’de Çok Partili Döneme Geçerken Demokrasi Tartışmaları”. 1999.