”Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu’xx Çalışmasının Düşündürdükleri: Ankara’xxda Mimarlık 1950-1980

2007-01-01
Mimarlık

Suggestions

”Aristoteles’te Ruhun Tanımı ve İyi Yaşam”
Güremen, Refik (2016-11-15)
”Kararı Kendiniz Verin!” Erken Yirminci Yüzyıl Amerikan Tütün Reklamcılığında Doğulu Kadın ve Erkeğin Tasviri
Gürsel, Bahar (2019-11-01)
Amerika’nın en popüler Türk sigarası şirketleri yirminci yüzyılın başında Birleşik Devletler tütün endüstrisinde etkili rakipler haline geldi. Bu şirketler, ürünlerinin tanınırlığını ve itibarını artırmak için abartılı bir şekilde canlı ve renkli reklamlar ve sigara paketlerinden faydalandı. Türk tütününün geldiği toprakları çarpıcı bir biçimde anımsatmak amacıyla, mübalağalı bir Oryantalizm bağlamında Doğulu kadına dair önyargılı ve yanlış tasvirleri sıklıkla kullandı. Bu makale, 1900’lü yılların başlarınd...
“ Türkiye’de Çok Partili Döneme Geçerken Demokrasi Tartışmaları”
Özçoban Üstüner, Fahriye (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999-10-01)
“James Clarence Mangan’ın Osmanlı şiiri üzerine yazdığı notlar: “Literae Orientales. Ottoman Poetry. Fifth Article.”
Arıkan, Arda; Birlik, Nurten (null; 2019-12-31)
James Clarence Mangan (1803-1849) İrlanda edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte şair ve yazarın özellikle Orta Doğu ve Türk dünyası ile ilgili eserleri halen incelenmeyi beklemektedir. Şiirleri ve düzyazıları ile tanınan Mangan, yaşamı boyunca Osmanlı Divan edebiyatınınbilinen şiirleriniİngiliz diline tercüme yoluyla aktarmıştır.Mangan, tercümelerinin yayımlanması esnasında bazı şiirleri tercüme olarak göstermiş ancak bugünaslında bunların Osmanlı şiirlerinin birebir tercümeler...
A “Historical Project”: Doubling Indl Exhibition Catalogue
Mutlu Tunca, Gülru (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
İtalyan mimarlık tarihçisi ve eleştirmeni Manfredo Tafuri, 1968 yılında yayınlanan Mimarlık Teorileri ve Tarihi adlı kitabı ile dönemin mimarlık söyleminde yeni bir çığır açmıştır. Mimarlık disiplinini ideolojinin eleştirisi olarak yorumladığı kuramı ile mimarlık eleştirisini politik ve Marksist bir zemine oturtan devrimci anlayışla Amerikan eleştirel söyleminin 1968 sonrası kurumsallaşmasında mutlak etkisi olmuştur. Bu bağlamda çalışma, bahsedilen düşünsel etkileşimi ve mimarlık söyleminde meydana gelen il...
Citation Formats
T. E. Altan, “”Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu’xx Çalışmasının Düşündürdükleri: Ankara’xxda Mimarlık 1950-1980,” Mimarlık, pp. 0–0, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75442.