Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler

2019-11-01
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bu faktörlerin öğretmen olduklarında sınıflarında fiziksel aktivite uygulamalarına ne derece etkisi olabileceğine yönelik tutumları da incelenmiştir. Çalışmada, katılımcıların bireysel hikayelerini içeren otobiyografik anlatım yöntemi kullanılarak, öğretmen adaylarının anlatımlarından doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma bulguları, fiziksel aktiviteye katılımda aile ve sosyal çevre ile çevresel faktörlerin önemli bir rol oynadığını ve bu deneyimlerin ileriki öğretmenlik uygulamalarına da yansıyabileceğini ortaya koymuştur. Bu bulgular neticesinde, fiziksel aktiviteye katılımda bu faktörlerin etkisi tartışılarak çözüm önerileri sunulmuştur.
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
Early childhood pre-service teachers’ development of teaching dispositions and practices
Buldu, Metehan; Tantekin Erden, Feyza; Department of Elementary Education (2016)
Knowledge and skills are necessary to teach a specific subject for a teacher but they do not assure effective implementation without possession and teacher education stakeholders must take into account all components of the teaching process, including pre-service teachers’ professional teaching disposition. (Almerico, Johnston, Henriott & Shapiro, 2011). The current study aimed to explore the changes in the development of perceived dispositions of pre-service Early Childhood Education influenced by student ...
Early Childhood Teachers' Beliefs and Self-reported Practices about Circle Time
Mumcuoğlu, Ayşenur; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The aim of the study is to investigate in service early childhood teachers’ beliefs and self-reported practices about circle time. In this study, explanatory sequential mixed method design which comprises quantitative part and qualitative part followed by each other was employed sequentially. Participants of the study were in service early childhood teachers who are working in six main districts of Ankara. In the first part of the study, Early Childhood Teachers’ Beliefs and Self-reported Practices about Ci...
Early Childhood Pre-service Teachers' Perceptions of Play
Çiftçi, Ezgi; Sevimli Çelik, Serap; Department of Early Childhood Education (2022-9)
The purpose of this study is to investigate early childhood pre-service teachers’ perceptions of play. Also, their perceptions of play in relation to play course enrollment was examined. The study was a mixed method research and designed as an explanatory sequential design. In the quantitative part of the study, the Play Perception Scale was conducted, and the data was collected from 242 early childhood pre-service teachers from different years of study. In addition, the quantitative data was analyzed with ...
In-class social problem solving abilities of classroom teachers: a self-determination theory based study
Ulaş Marbouti, Jale; Aksu, Meral; Department of Educational Sciences (2015)
The purpose of the current study was to investigate how well perceived teacher autonomy, teacher self-efficacy, and vocational social support predict in-class social problem solving ability of classroom teachers. In order for this investigation, a structural model was constructed based on Self-Determination Theory (SDT) and tested throughout the study. Data were collected via In-Class Social Problem Solving Inventory Scale (ICSPSI), Teacher Autonomy Scale-Turkish Teachers (TAST), Vocational Social Support S...
Citation Formats
S. Sevimli Çelik and T. E. Terzioğlu, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 2663–2670, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78342.