Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler

2019-11-01
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bu faktörlerin öğretmen olduklarında sınıflarında fiziksel aktivite uygulamalarına ne derece etkisi olabileceğine yönelik tutumları da incelenmiştir. Çalışmada, katılımcıların bireysel hikayelerini içeren otobiyografik anlatım yöntemi kullanılarak, öğretmen adaylarının anlatımlarından doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma bulguları, fiziksel aktiviteye katılımda aile ve sosyal çevre ile çevresel faktörlerin önemli bir rol oynadığını ve bu deneyimlerin ileriki öğretmenlik uygulamalarına da yansıyabileceğini ortaya koymuştur. Bu bulgular neticesinde, fiziksel aktiviteye katılımda bu faktörlerin etkisi tartışılarak çözüm önerileri sunulmuştur.
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Suggestions

Early childhood pre-service teachers’ development of teaching dispositions and practices
Buldu, Metehan; Tantekin Erden, Feyza; Department of Elementary Education (2016)
Knowledge and skills are necessary to teach a specific subject for a teacher but they do not assure effective implementation without possession and teacher education stakeholders must take into account all components of the teaching process, including pre-service teachers’ professional teaching disposition. (Almerico, Johnston, Henriott & Shapiro, 2011). The current study aimed to explore the changes in the development of perceived dispositions of pre-service Early Childhood Education influenced by student ...
Early Childhood Teachers' Beliefs and Self-reported Practices about Circle Time
Mumcuoğlu, Ayşenur; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The aim of the study is to investigate in service early childhood teachers’ beliefs and self-reported practices about circle time. In this study, explanatory sequential mixed method design which comprises quantitative part and qualitative part followed by each other was employed sequentially. Participants of the study were in service early childhood teachers who are working in six main districts of Ankara. In the first part of the study, Early Childhood Teachers’ Beliefs and Self-reported Practices about Ci...
Pre-service teachers’ attitudes towards the profession of early childhood education in terms of sex and gender role
Karaduman, Muhammet Ali; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2011)
The purpose of this study is to understand the attitudes of pre-service teachers, who are studying at the departments of early childhood education in universities in Turkey, towards the profession of early childhood education. Specifically, this study investigated the effect of sex and gender role on the attitudes of pre-service early childhood teachers. The sample of this study includes 1528 participants from 11 different state universities of Turkey. 278 of them are male pre-service teachers and 1250 of t...
Observation as an assessment tool in early childhood education: a phenomenological case study of teacher views and practices
Turupcu, Aysun; Tantekin Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2014)
The aim of this study is to determine the early childhood teachers’ views about observation as one of the informal assessment methods in young children’s education. The study was conducted with six early childhood teachers who worked at a private kindergarten in Ankara. In this study, phenomenological case study was used. In order to examine the views of early childhood teachers on observation, most appropriate data source in qualitative study, one-to-one interview was conducted with participants. Additiona...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilinçli Farkındalık ve Tükenmişlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-10-01)
The purpose of this study is to examine the relationship among early childhood teachers' mindfulness and burnout scores. A total of 271 early childhood teachers working in public, early childhood institutions participated in this study, which used the correlational research model. The data of the study were gathered by “A Personal Information Form”, “Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)”, and “Maslach Burnout InventoryEducator Form (MBI-EF)”. The data were analyzed through the SPSS program using a Pears...
Citation Formats
S. Sevimli Çelik and T. E. Terzioğlu, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 2663–2670, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78342.