ODTÜ de Sürdürülen İnsansız Hava Aracı Çalışmaları

2009-05-22
Yaman, Yavuz
Özgen, Serkan
Şahin, Melin
Erdoğan Tolga, İnsuyu
Ünlüsoy, Levent
Yılmaz, Ayşen
Bayram, Göknur
Uludağ, Yusuf
Bu bildiride ODTÜ’de yapılan ve yapılması planlanan İnsansız Hava Aracı çalışmaları tanıtılmaktadır. Bildirinin ilk bölümünde bir TÜBİTAK projesi kapsamında sürdürülen, kanatların kambur ve burulma özelliklerini kontrol etmeyi hedefleyen bir çalışma sunulmuştur. Bildirinin ikinci kısmında ise büyük oranda şekil değiştirebilir kontrol yüzeylerinin geliştirilmesinin planlandığı bir çalışmanın ana hatları sunulmaktadır. Bu çalışma ile temel olarak daha az yakıtla daha uzun süre havada kalabilecek çevreye duyarlı hava taşıtlarının tasarımına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Salon Anadolu, (22-23 Mayıs 2009)

Suggestions

ODTÜ'de Yapılan İnsansız Hava Aracı Çalışmaları
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Ünlüsoy, Levent (null; 2011-05-06)
Bu bildiride ODTÜ'de bir TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan ve bir İnsansız Hava Aracının kanatlarını kambur ve burulma açısından kontrol etmeyi hedefleyen bir çalışma sunulmuştur. Projede, göreve uyumlu kanatları olan bir insansız hava aracı tasarlanmış, kanadın yer titreşim testleri yapılmış ve hava aracı ürettirilmiştir. İlk uçuş testlerinin ardından hava aracının göreve uyumlu kanadı tüm uçakta yaklaşık % 8 ağırlık azalması sağlanacak şekilde yeniden tasarlanmış ve bu yeni kanat ürettirilmiştir. Son uçu...
ODTÜ İktisat Bölümü: Yarım yüzyılı aşan bir süreden bazı gözlemler
Görün, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Amerikan üniversite modeline benzer bir yapıyla kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin İktisat Bölümü, özgün bir tarihçeye sahiptir. 1960’lardan itibaren Türkiye’deki iktisat öğretimini yapı, biçim ve içerik yönünden önemli ölçüde etkilemiştir. Yazı, bu etkileri, yazarın da birebir tanıklığıyla anlatmaya çalışmaktadır.
ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları
Eryılmaz, Ali (2000-01-01)
Bu çalışma, yurtdışında bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrenci leri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amaçları; (i) üniversite öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarını (misconceptions) ölçecek bir testin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ve (ii) ODTÜ birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş konusundaki kavram yamlgılarının taranmasıdır. 46, Türkçe çoktan seçmeli sorudan oluşan mekanik kavram yanılgısı testi ön test olarak 946 ve son test olarak 506 ü...
METU Campus Gate A1: an architectural detail
Özsoy, Ayşe Setenay; Savaş Sargın, Ayşen; Department of Architecture (2022-12-08)
This study focuses on one of the iconic examples of modern architecture in Ankara, Middle East Technical University (METU) Campus. The purpose of this study is to investigate the significance of the Middle East Technical University Campus, a prominent modern architecture artefact in Ankara. The METU campus has had a defined and autonomous land since its establishment. As a gated campus, it was interacted with the city through its monumental entrance gate, A1. This complex structure takes place in the urban ...
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Tanyeli, Uğur; Şenyapılı, Önder; Erzen, Jale N.; Balamir, Aydan; Balamir, Murat; Savaş , Ayşen (Middle East Technical University, 2014)
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları arasında kısa sürede önemli bir yer edinen Cep Kitapları dizisi ile, zaten yapılmakta olan ders okuma malzemesi dağıtımının öğrenciye daha rahat ulaştırılması; yeni ve güncel tartışmalar konusunda kolektif olarak daha hızlı davranılabilmesi; ama bu atılan adımın kitap niteliğinde ve kalıcı olabilmesi; bilginin dergi ve kitap yayını dolayımıyla ulaştırılmasındaki uzun süre yerine daha hızlı deneyime sokulmasının gerçekleşmesi; ders dışı okuma etkinliğinin artması ...
Citation Formats
Y. Yaman et al., “ODTÜ de Sürdürülen İnsansız Hava Aracı Çalışmaları,” presented at the TMMOB Makina Mühendisleri Odası V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Salon Anadolu, (22-23 Mayıs 2009), Eskişehir, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78367.