Risk, Belirsizlik ve İktisat

2019-12-01

Suggestions

Risk Belirsizlik ve İktisat
Özdemir, Özlem (2019-01-01)
Risk ve Belirsizlik Durumlarındaki Davranışlar
Özdemir, Özlem (Ticaret Bakanlığı, 2018-05-01)
Riskler ve Davranışlar
Özdemir, Özlem (2019)
Risk Değerlendirmesi için varsayıma dayalı düşünme
Dikmen Toker, İrem (null; 2018-06-27)
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (2015-04-01)
Citation Formats
Ö. Özdemir, Risk, Belirsizlik ve İktisat. 2019, p. 181.