Risk, Belirsizlik ve İktisat

2019-12-01

Suggestions

Risk Belirsizlik ve İktisat
Özdemir, Özlem (2019-01-01)
Risk ve Belirsizlik Durumlarındaki Davranışlar
Özdemir, Özlem (Ticaret Bakanlığı, 2018-05-01)
Riskler ve Davranışlar
Özdemir, Özlem (2019)
Risk Değerlendirmesi için varsayıma dayalı düşünme
Dikmen Toker, İrem (null; 2018-06-27)
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Citation Formats
Ö. Özdemir, Risk, Belirsizlik ve İktisat. 2019, p. 181.