Riskler ve Davranışlar

2019
Özdemir, Özlem

Suggestions

Risk, Belirsizlik ve İktisat
Özdemir, Özlem (İletişim Yayıncılık, 2019-12-01)
Risk ve Belirsizlik Durumlarındaki Davranışlar
Özdemir, Özlem (Ticaret Bakanlığı, 2018-05-01)
Risk Belirsizlik ve İktisat
Özdemir, Özlem (2019-01-01)
Risk Değerlendirmesi için varsayıma dayalı düşünme
Dikmen Toker, İrem (null; 2018-06-27)
Risk içeren davranışları gösterme sıklığı ve risk algısı ölçeğinin Türk lise öğrencilerine uyarlanması
Özmen, Onur; Sümer, Zeynep (null; 2007-10-17)
Citation Formats
Ö. Özdemir, Riskler ve Davranışlar. 2019, p. 193.