Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi

2013-05-17
Nayir, Kadriye Funda
Taneri, Pervin Oya

Suggestions

Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanılan bu çalışmada, belirtilen dersi alan 18 öğretmen adayına STEM’in doğası ve fen öğretiminde kullanımı ile ilgili öğretim yapılmış ve sonrasında öğretmen adayları gruplar halinde STEM etkinlikleri geliştirip bu etkinlikleri sınıf ortamında uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan veri toplama...
Pre-Service Teachers’ Evaluation of Their Mentor Teachers, School Experiences, and Theory–Practice Relationship
Alemdağ, Ecenaz; Özdemir Şimşek, Pınar (2017-06-01)
This case study investigated practicum experiences of pre-service teachers by focusing on their evaluation of mentor teachers, school experiences, and theory-practice relationships. Interviews were conducted with six teacher candidates, and observations in the participants' practice schools were made. The results revealed that mentor teachers had both positive and negative qualities with respect to social support, professional support, and role-modeling mentoring functions. Moreover, pre-service teachers re...
Öğretmen Adaylarının Fen Teknoloji Mühendislik Matematik FeTeMM Eğitimine Yönelik Niyetlerinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Yılmaz Tüzün, Özgül (null; 2016-09-30)
Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Kaynakları Ve Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik İnançları.
Kondakçı, Esen(2009-12-31)
Bu çalışmanın amaçları yapılandırmacı öğretime yönelik özyeterlik ölçeği geliştirmek , Öğretmenlerin özyeterlik kaynaklarını belirlemek öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarına dair özyeterlik inançlarını belirlemek ve karşılaştırmaktır.
Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Taneri, Pervin Oya (2014-05-09)
Citation Formats
K. F. Nayir and P. O. Taneri, “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78517.