Thomas Kuhn ve Devrimler Yoluyla Birikimsel İlerleme

2018-01-01
Tümkaya, Serdal
Thomas Kuhn’un bilimi şu şekilde yorumladığı sıklıkla söylenir: (i) Kuhn’a göre bilim ilerlemeci değildir, (ii) ilerlemecidir ama ilerlemesi birikimsel değildir, (iii) ilerler ama ilerlemesi doğrusal değildir (iv) olağan bilim birikerek ilerler ama paradigma değişimi yoluyla bilim birikerek ilerlemez. Bu dört iddianın hepsi temelde Kuhn’un çizdiği bilim resmindeki bazı temel öğelerin çarpık anlaşılmasına dayanmaktadır. Kuhn için olağan bilim ve paradigma kavramları içten bağlıdır. Dolayısıyla, birine dair bir yanılgı etkisini doğrudan ötekinde gösterebilmektedir. Bu çalışmada Thomas Kuhn’un hem bilimsel ilerlemenin varlığını hem de, en azından belirli bir anlamda ve sınırlı derecede olmak üzere bu ilerlemenin birikimsel olduğunu hem olağan hem olağanüstü bilim dönemleri için savunduğu gösterilmeye çalışılacaktır.
Citation Formats
S. Tümkaya, “Thomas Kuhn ve Devrimler Yoluyla Birikimsel İlerleme,” pp. 238–256, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78761.