Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki

2020-10-01
Kadına yönelik şiddet olgusu uluslararası literatürde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. İlgili literatürde şiddet gösterenin profili (Hamberger ve Hastings, 1986; Roberts, 1987; Johnson, 2006; Murrell vd., 2007; Caetano vd., 2008), şiddet görenin demografik özellikleri (Dutton, 1993; Caetano vd., 2008), şiddet gören ve gösteren arasındaki ilişkinin niteliği (Shupe vd., 1987; Brookoff vd., 1997; Flake ve Forste, 2006) üzerine araştırmalar dikkat çekmektedir. Türkiye’de de benzer konulara odaklanan çalışmalar mevcuttur (Altınay ve Arat, 2009; Balcı ve Ayrancı, 2005; Kocacık vd., 2007; Sallan Gül, 2013; Yüksel-Kaptanoğlu vd., 2012; Öztürk ve Babacan, 2014). Bu çalışmaların ortak özelliği şiddet olgusunun nedenlerini ve sonuçlarını incelemeleridir. Bu çalışmada, diğerlerinden farklı olarak, şiddet gören kadınların kadına karşı şiddete ilişkin tutumları ve sahip oldukları kaynaklarla şiddete verdikleri tepkiler arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçlamaktayız. Zira, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede birincil amaç şiddetin ortaya çıkmasını engellemek ve şiddet içermeyen ilişki dinamiklerinin gelişmesini desteklemek olsa da, şiddet yaşandığında hangi dinamiklerin kadının şiddeti kabullenmeyip tepki vermesini mümkün kıldığını / kolaylaştırdığını anlamanın da şiddetle mücadeleye katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2014 yılında yürütülen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” verilerini kullandığımız bu çalışmada, kadınların kadına karşı şiddete dair tutumları ile eğitim, düzenli ve gelir getiren iş gibi ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaklara ulaşma araçlarının, şiddet barındıran bir ilişkiye katlanma ya da ilişkiye son verme olasılığını nasıl etkilediğini ele aldık. Evlilik deneyimi sırasında şiddet gören kadınların kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarının ve sahip oldukları ekonomik, sosyal ve kültürel kaynakların şiddete verdikleri tepkiyi biçimlendirdiğini öngörerek başladığımız bu çalışmada, temel varsayımımız, kadının, kadına karşı şiddeti onaylamayan tutumları benimsedikçe ve sahip olduğu kaynaklar arttıkça şiddet barındıran bir ilişkiye son verme eğiliminin artacağı, yani bir diğer deyişle şiddet içeren ilişkiden uzaklaşacağı ve kendini korumak amaçlı bir adım atacağı yönündedir. Bu bölümde, öncelikle kadının tutumu ve sahip olduğu kaynakların kadına yönelik şiddete verdiği tepki ile arasındaki ilişki konusundaki çalışmalara değinerek teorik ve kavramsal bir çerçeve sunmaktayız.

Suggestions

Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Koca-Atabey, Müjde; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve müspet bir olgu olarak tanımlayan sosyal model çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, engelli bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerinin incelemesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, katılımcı ile 55 dakika süren bir görüşme yapılmış ve konuşulanlar kelimes...
City and Self in Three Accounts of Istanbul: Lorichs’ Panorama (1559), Le Corbusier’s Travelogue (1911) And Pamuk’s Memoir (2005)
Morkoç, Selen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Three representations undertaken in this paper, on the contrary, highlight rich idiosyncrasy of self and other, partly through affirmation and partly identification of the “other”. Each case blurs and complicates the dichotomy of the object and the subject in its own way, which makes them significant to compare. They show that a humanism based on an interplay between subjectivity and objectivity has more potential in revealing cultural encounters through the eye of the individual. At this point, Said’s crit...
The effects of traditional playground equipment design in children's developmental needs
Metin, Pınar; Gürsu, Hakan; Department of Industrial Design (2003)
In this research, concept of play and types of outdoor playgrounds were explored in the light of the relevant literature. A field study was conducted in order to determine the attributes of traditional type playground equipment in children̕s developmental needs. Kurtulus Park of Ankara was determined as the research area whereas, 70 children, aged between 6 to 12, were randomly selected and observed. Data on age, sex, favourite type of playground equipment and play behaviour of the child were collected by m...
Bulgaristandaki Azınlık Türk Grubunda Birey Ve Grup Temelli Kaynakların Algılanan Ayrımcılık Ve Bireyin İyilik Hali Arasındaki İlişkiye Etkileri.
Cingöz Ulu, Banu(2010-12-31)
Çalışmada literatürdeki bulgulara paralel olarak, Bulgaristan Türklerinde algılanan ayrımcılığın bireyin iyilik-halini olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Ayrıca çalışmada algılanan ayrımcılığın iyilik hali üzerindeki etki kuvvetini belirleyen grup ve birey temelli değişkenler de ele alınacaktır. Grup ve birey temelli değişkenlerle ilgili olarak beklenen sonuçlar: • Birey- temelli değişkenler ele alındığında, katılımcıların rapor ettikleri yüksek öz-yeterlik, sosyal destek ve iyimserliğin , al...
Reconstruction of Pre-Modern Traditions in Kyrgyzstan: Legal Pluralism and Women
Yavuz Aktaş, İdil; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of Eurasian Studies (2021-12-7)
This study examines the reinvention of ancient traditions of Kyrgyz people in terms of aksakal courts which are aspects of legal pluralism in Kyrgyzstan and women’s position with respect to aksakal courts’ judgments. From a historical perspective, this thesis aims to analyze how the pre-Soviet identities and traditions mutated, adapted and survived until today, forming modern state institutions and social practices. In this study, it is argued that the current pluralist legal system brought with the establi...
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner and H. Arslan, Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki. 2020.