Kendinden İtmeli Parçacık Sistemlerinde Üç Farklı Ortak Yön Bulma Stratejisi: Bölüm 2-Eş Zamansız Model

2007-09-07
Şamiloğlu, Andaç Töre
Gazi, Veysel
Koku, Ahmet Buğra
Bu c¸alıs¸mada, c¸ok-erkinli/parc¸acık sistemlerinde ortak yon¨ belirlemek ic¸in kullanılan uc¸ farklı strateji de ¨ gis ˘ ¸ik kos¸ullar altında kıyaslanmıs¸tır. C¸ ok-erkinli sistemlerin davranıs¸ları es¸-zamanlı modellerle (i) sınırlı veya sınırsız c¸evreler, (ii) donme kısıtlı veya kısıtsız ¨ ozelliklerinin t ¨ um kombinasyon- ¨ larında incelenmis¸tir. But¨ un parc¸acıkların -erkinlerin- es ¨ ¸it ve sabit hızlarda hareket ettikleri ve yonlerini belirtilen ¨ uc¸ strate- ¨ jiden birine gore g ¨ uncelledikleri varsayılmıs¸tır. Bu stratejilerde ¨ benzetimler yapılmıs¸ ve gruplanma performanslarına olan etkileri incelenmis¸tir.
Citation Formats
A. T. Şamiloğlu, V. Gazi, and A. B. Koku, “Kendinden İtmeli Parçacık Sistemlerinde Üç Farklı Ortak Yön Bulma Stratejisi: Bölüm 2-Eş Zamansız Model,” İstanbul, Türkiye, 2007, p. 247, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79104.