AKIŞ KAYNAKLI RÜZGAR TÜRBİNİ GÜRÜLTÜSÜ HESAPLAMALARI İÇİN YÜKSEK MERTEBELİ DURAĞAN OLMAYAN NAVIER STOKES ÇÖZÜCÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

2014-09-10
Geni¸s frekanslı aerodinamik g¨ur¨ult¨u, r¨uzgar t¨urbini g¨ur¨ult¨u bile¸senleri i¸cinde ¸cok ¨onemli yer te¸skil eder. Bu g¨ur¨ult¨uye t¨urbin palleri etrafındaki 3 boyutlu, karma¸sık ve dura˘gan olmayan akı¸slar sebep olur. Bu nedenle paller etrafındaki g¨ur¨ult¨u olu¸sma ve yayılma benzetimi y¨uksek do˘gruluk dereceli, zamana ba˘glı hesaplamalar gerektirir. T¨urb¨ulanslı akı¸s ve t¨urbin y¨uzeylerinin etkile¸siminden olu¸san akustik dalgaların kayıpsız ve da˘gılmadan ilerlemesini benzetmek i¸cin bu hesaplamalar y¨uksek mertebeli ¸c¨oz¨um ¸semaları kullanılarak yapılmalıdır. Bu ama¸c do˘grultusunda y¨uksek mertebeli, ’da˘gılma-korunumu-prensibi’ne uygun, sonlu farklar y¨ontemi ile olu¸sturulan bir Navier-Stokes ¸c¨oz¨uc¨us¨un¨un geli¸stirilmesi sırasında kullanılan sayısal y¨ontemler ve ilk a¸samada elde edilen sonu¸clar bu makalede sunulmaktadır
Citation Formats
Ö. Yalçın and Y. Özyörük, “AKIŞ KAYNAKLI RÜZGAR TÜRBİNİ GÜRÜLTÜSÜ HESAPLAMALARI İÇİN YÜKSEK MERTEBELİ DURAĞAN OLMAYAN NAVIER STOKES ÇÖZÜCÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ,” presented at the ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI (8 - 10 Eylül 2014), Kayseri, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87548.