Dijital Çagın Sosyal Beyinleri

2016-06-03

Suggestions

Dijital Piyasalarla Gelen Yeni Konular Yeni Soru(n)var
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2020-12-24)
Dijital Piyasalarla Gelen Yeni Konular Yeni Soru(n)lar, s.31-46; Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası, Rekabet Derneği Webinar, Ekim 2020
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Orion Hukuk Yayınları, 2020-12-01)
Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Hukuk yayınları, 2021-12-01)
Dijital Bir Deneyimin ‘Phygital’ Olarak Yeniden Tasarımı
Tatlısu, Enver; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Dijital ürünlerin günlük yaşantımızdaki yerinin her geçen gün arttığı, birçok anlam ve değerin buharlaşarak dijital arayüzlerin içerisine çekildiği günümüzde, fiziksel yaşamın zenginliklerini yeniden ürün-kullanıcı etkileşimine davet etmenin yolları nelerdir? İki boyutlu dijital arayüzlerin sunduğu, soyut göstergelere dayalı dar iletişim kanalı, diğer duyu organlarının ürün etkileşimine dahil edilmesi ile zengin bir kullanıcı deneyimi sağlayacak şekilde genişletilebilir mi? Ürün-kullanıcı ilişkisinde çözülm...
Dijital Öğretmenler Projesi
Tunga, Yeliz; Kaplan, Göknur; Çağıltay, Kürşat (2021-11-04)
Öğretmenleri merkeze alan projenin temel pedagojik prensibi teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmak. Öğretmenlere dijital okuryazarlık becerileri kazandırarak teknolojiyi eğitim-öğretim süreçlerinde etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla yürütülen projenin hedef kitlesini devlet okullarında çalışan ve eğitimde teknoloji kullanımı konusunda desteğe ihtiyaç duyan ilköğretim öğretmenleri oluşturuyor. İki fazdan oluşan projenin ilk fazında, 10 şehirden 1000 öğretmene 10 haftalık ters yüz ö...
Citation Formats
İ. S. Yıldırım, “Dijital Çagın Sosyal Beyinleri,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79118.