University students’ perceptions toward feedback

2018-08-31

Suggestions

Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
University Students’ Views, Preferences and Suggestions with Respect to Online Counseling
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Taşkesen, Nureda (2021-08-01)
University Students' Attitudes and Preferences Towards Online Counseling
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2021-11-22)
University Students’ Views and Experiences With Respect To Academic Honesty
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Eret, Esra (2017-04-20)
University students perceptions about the laboratory environments and their interactions in a physics laboratory
Ünal, Cezmi; Özdemir, Ömer Faruk (null; 2009-05-31)
Citation Formats
Y. Çapa Aydın, “University students’ perceptions toward feedback,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79249.