University Students’ Views, Preferences and Suggestions with Respect to Online Counseling

2021-08-01

Suggestions

University Students’ Views and Experiences With Respect To Academic Honesty
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Eret, Esra (2017-04-20)
University Students' Attitudes and Preferences Towards Online Counseling
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2021-11-22)
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
University students’ perceptions toward feedback
Çapa Aydın, Yeşim (null; 2018-08-31)
University students' moral reasoning patterns about environmental moral dilemmas
Tuncay, Büşra; Yılmaz Tüzün, Özgül; Teksöz Tuncer, Gaye (2009-08-31)
Citation Formats
K. F. Barutçu Yıldırım and N. Taşkesen, “University Students’ Views, Preferences and Suggestions with Respect to Online Counseling,” presented at the The European Conference on Educational Research (ECER) 2021, Geneve, İsviçre, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/50956/.