University Students' Attitudes and Preferences Towards Online Counseling

2021-11-22

Suggestions

ENGINEERING STUDENTS' UNDERSTANDINGS AND ATTITUDES PERTAINING TO SUSTAINABILITY
Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye (2011-07-06)
The present study aimed to determine engineering students' familiarity and current understandings of sustainability as well as their attitudes toward sustainable development. 'A Survey of University Students' Views on Sustainability' originally developed by Kagawa (2007) was administered to a total of 341 engineering students at Middle East Technical University. The results of descriptive statistics showed that engineering students could not develop an adequate understanding of sustainability. Moreover, the...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
UNIVERSITY STUDENTS’ EXPERIENCES IN ONLINE LEARNING: THE CASE OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL
Alpsoy, Zeynep Eda; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2022-3)
This study aims to investigate student experiences, satisfaction, and the relationship between these two dimensions during the online language learning process at a preparatory school. Student experiences are examined with a focus on instructor support, peer relations, technical support and course activities and materials. Additionally, learner characteristics, such as gender, employment status, language level, achievement, prior online learning experiences, issues experienced in online learning and their r...
Graduate students’ use of social media tools for thesis/dissertation research
Duman, Murat; Can, Gülfidan; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2015)
In this sequential mixed methods study, factors affecting graduate students’ use of social media tools for thesis/dissertation research purposes were explored. First, in the quantitative part of the study, a survey was administered to 507 graduate students in the Middle East Technical University to describe their use of social media tools for thesis/dissertation research purposes. The results of the survey indicated that the graduate students highly utilized academic social networks, wikis, collaborative wr...
Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri
Yılık, Mehmet Ali (null; 2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki...
Citation Formats
K. F. Barutçu Yıldırım, “University Students’ Attitudes and Preferences Towards Online Counseling,” presented at the 22th International Psychological Counseling and Guidance Congress, Muş, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://pdr.org.tr/wp-content/uploads/2021/11/22-uluslararasi-psikolojik-danisma-ve-rehberlik-kongresi-bildiri-ozet-kitapcigi.pdf.