Ankara Kalesi Çevresindeki Kaya Düşme Tehlikesinin İncelenmesi

2015-12-31
Topal, Tamer
San, Nyein Ei
Kaya düşmesi insan hayatını etkileyen önemli doğal afetlerden birisidir. Kaya düşmesi, dik yamaçlardaki erozyonun neden olduğu doğal bir süreç olup, bağımsız bir bloğun ya da blokların serbest düşme, zıplama, yuvarlanma ya da kayma şeklinde aşağı doğru hareket etmesidir. Kaya düşmesine sebep olan başlıca nedenler depremler, yağış, donma-çözülme, fiziksel-kimyasal ayrışma ve süreksizliklerin varlığıdır. Açısal hız, geri sıçrama katsayısı, yüzey pürüzlülügü ve içsel sürtünme açısı kaya düşmesi analizlerinde kullanılan önemli faktörlerdir. Ankara Kalesi, Ankaranın önemli ve eski kültür miraslarından birisidir. Kale dik bir tepe üzerine kurulmuştur. Söz konusu kaya düşmeleri, andezit içeren birimlerde görülmektedir. Bu kaya düşmeleri, kalenin etrafındaki evler ve yollar için bir risk oluşturmaktadır. Bu projenin amacı, Ankara Kalesinin etrafındaki kaya düşmelerini 2 ve 3 boyutlu modeller kullanarak analiz etmektir. Analiz sonuçları, kalenin etrafındaki tehlikeli bölgeyi ve yerleşime uygunluk açısından iyileştirici önlemleri belirlemek için kullanılacaktır.

Suggestions

Kayseri Ve Çevresindeki Tüflerin Uzun Dönemdeki Dayanimlarinin Belirlenmesi
Topal, Tamer(2014-12-31)
Kayseri ve yakin çevre bölgesinde yaygin olan tüflerin bölgedeki sayisiz tarihi eserde yüzyillardir basarili bir sekilde kullaniliyor olmasina karsin, standart özelliklerine bakildiginda düsük dayanimli çok gözenekli bir yapiya sahip olmasi dolaysisiyla uzun vaadeli bir performans gösteremeyecegine dair bilimsel önyargi mevcuttur. Gözlemlenen çesitli tarihi yapilarda halen mühendislik ömrünü devam ettirmesine karsin, tüfün mekanik özellikleri dikkate alindiginda dogal yapi tasi olarak uygun olmayan bir malz...
TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYAÇLARIN BOZUNMA MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ
Topal, Tamer; Ersöz, Timur(2018-12-31)
Ulaşım faaliyetleri, kara taşımacılığında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım türüdür. Şevler, düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeylerdir. Duraylılık ise (stabilite), herhangi bir cismin, yerini/konumunu koruyabilmesi durumunu ifade eder. Karayollarındaki şevlerin duraylılığı, proje ömrü, araçların ve insanların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Karayolu güzergâhının seçimi aşamasınd...
DİYARBAKIR KENT SURLARINDA KULLANILAN TAŞLARIN KORUMAYA YÖNELİK BOZUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
Topal, Tamer; Dursun, Felat(2016-12-31)
Çalışma konusu olan Diyarbakır Kent Surları, önemli tarihi ve kültürel varlıklar arasında yer almaktadır. Toplamda 82 burcu olan Diyarbakır Surlarının toplam uzunluğu yaklaşık olarak 6000 metre; sur duvarlarının yüksekliği 8-22 m, kalınlığı ise yaklaşık 0,8-5,25 m arasında değişmektedir.Kent Surları, günümüze değin sayısız müdahaleden geçmiş ve birçok bilimsel çalışmaya konu edilmiş olmasına rağmen, yapıda kullanılan malzemelerin davranışına, kökenine ve bozunma mekanizmalarına dair kapsamlı bir çalışma ne ...
Yaşlılar için Evde E-Sağlık Çözümleri
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs; Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Sağlık hizmetlerinde, hastaların (ve bakıcılarının) gereksinimlerine mümkün olduğunca uyan en iyi bakımı sağlamak esastır. Öte yandan, yaşam beklentilerinin ve toplumdaki yaşlı ora- nının giderek artmasına paralel olarak sağlık hizmetlerine olan talep de giderek artmaktadır. Nüfusun yaşlanması; yaşa bağlı olan şeker, koroner kalp ve solunum yetmezliği gibi hastalık ihtimallerinin artışını tetiklemektedir. Hali hazırda bile hastanelerde hastaların yatarak tedavi edileceği yatak sayısının yetersiz kalması v...
Tıbbi cihaz tasarımında aktörler arası ilişkiler
Kaygan, Harun(2018-12-31)
Sağlığın ve sağlık teknolojilerinin küresel düzeyde önemi artarak sürmekte, tasarım mesleklerinin de bu alanla ilişkileri yoğunlaşarak özelleşmektedir. Türkiye özelinde çok sayıda sektör raporu, sağlık teknolojilerinde ar-ge ve tasarıma olan ihtiyaca işaret ederken Ankara'da tıbbi cihaz sektörü endüstri ürünleri tasarımcılarının önemli bir müşterisidir. Ar-ge ve tasarım yatırımları, teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı üniversite sanayi işbirlikleri ve kümelenmeler gibi tıbbi cihaz sektöründeki güncel dönüşü...
Citation Formats
T. Topal and N. E. San, “Ankara Kalesi Çevresindeki Kaya Düşme Tehlikesinin İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59322.