Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans

2018-12-31
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015). Trafik güvenliği araştırmacıları daha güvenli trafik ortamları oluşturmak amacıyla bu ortamlarda risk oluşturan çeşitli faktörlerle ilgili pek çok çalışma yürütmüştür. Bu çalışmaların önemli bir kısmı sürücü davranışları ve sürücü becerileri üzerinde durmuş, genellikle sürücülüğün riskli formlarına, riskli sürücülükle ilgili olan değişkenlere ve negatif davranışlara değinmiştir. Her ne kadar daha sonraki yıllarda araç kullanmanın sadece negatif davranışlardan oluşmadığı vurgulanıp pozitif sürücü davranışları kavramı literatüre kazandırılmış olsa da, pozitif davranışların doğasını ve farklı sınıflandırılmasını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan çalışmalar bulunmamaktadır. Önerilen çalışma pozitif içerikli sürücü davranışlarının kapsamlı sınıflandırmasını yapmayı; daha önce yapılan sınıflandırmalara ek olarak görev performansı ve ortamsal performans kavramlarını trafik lüteratürüne kazandırmayı; trafikte görev ve ortamsal performans için ölçüm aracı geliştirmeyi; trafikte görev ve ortamsal performans değişkenlerinin ilişkili olabileceği bireysel/toplumsal değişkenleri belirlemeyi; görev ve ortamsal performans bulgularından yola çıkarak simülasyon temelli pozitif içerikli davranış ölçümleri tasarımı yapmayı hedeflemektedir.
Citation Formats
B. Öz, “Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62048.