Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

2014-01-01
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin önemi, işlevi, okul öncesinden ilköğretime geçiş süreci ve okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların ilköğretime geçiş sürecinde yaşadıkları güçlükler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Ölçeği (OÖEHGÖ), 200 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitiminin önemi, okul öncesi eğitim hakkında sahip oldukları bilgi kaynakları ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerini daha detaylı incelemek amacıyla 15 sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, sınıf öğretmenlerinin OÖEHG ölçeğinden aldıkları puanlar arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunmazken, mezun olunan bölüm ve yaş değişkenleri açısından anlamlı fark bulunmuştur. Görüşme sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri okul öncesi eğitimini önemli bulmakta, okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca çalışma kapsamında sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ile ilgili eksik buldukları uygulamalar ve okul öncesi eğitim hakkındaki beklentileri de sunulmuştur.
e-İlköğretim Online (elektronik)

Suggestions

Pre-service classroom teachers’ perceived competencies on education for sustainable development /
Soysal, Neşe; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2016)
The purpose of this study was to analyze pre-service classroom teachers’ perceived competencies on Education for Sustainable Development (ESD). For this purpose, first, attitudes of pre-service classroom teachers towards Sustainable Development (SD) were examined; then, their perceived competencies regarding ESD were investigated. Finally, the curriculum of classroom teachers was analyzed to see if it reflected learning opportunities for development of the competencies. In this study, a mixed methods sequen...
Evaluation of classroom teachers’ confidence for teaching game and physical activity course
Ulu, Nilgün; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2016)
The main purpose of this study was to examine the level of classroom teachers’ confidence in teaching game and physical activity course. Their experiences in teaching game and physical activity course were investigated to understand their strengths and weaknesses. Three hundred twenty participants were participated in this study from Ankara, Çankaya. Their confidence level was determined by 6-point Likert scale which was created by Spittle (2011). In addition to release classroom teacher’s experiences 4 ope...
Difficulties teachers experience in 4+4+4 new education system at first grade level
Boz, Tuğba; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2013)
This study aimed at investigating the difficulties teachers experience at first grade level in 4+4+4 new school system that was initiated in 2012-2013 academic year and the factors which affected these difficulties along with teachers’ strategies of dealing with these problems. Through a self-administered questionnaire, data were collected from 301 first grade teachers working in public and private schools in certain districts of Ankara and Antalya, Turkey. Background characteristics of the participants, di...
Pre-service early childhood educators’ working with families self-efficacy in relation to taking a parent education course
Işıkcı, Gözdenur; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2018)
The current study aims to investigate the content of Parent Education course given at universities and to examine the effects of Parent Education course on pre-service early childhood education teachers’ working with families self-efficacy. 223 senior pre-service early childhood education teachers from 8 universities were involved in the study. Data was collected in the fall semester of 2017-2018 academic year before and after participants took Parent Education course. Syllabuses of Parent Education course ...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
Citation Formats
F. Erden, “Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi,” e-İlköğretim Online (elektronik), pp. 481–502, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79435.