İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya

2011-01-01
Zeydanlı, Uğur Siyami
Turak, Ayşe Suzan
Bilgin, Cemal Can
Kınıkoğlu, Yeşim
Doğan, H
Citation Formats
U. S. Zeydanlı, A. S. Turak, C. C. Bilgin, Y. Kınıkoğlu, and H. Doğan, İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya. 2011.