İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya

2011-01-01

Suggestions

İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Kentler
Balaban, Osman (2012-06-01)
İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri
Salihoğlu, Barış; Şahin, Ezgi; Ibello, Valeria; Yücel, Mustafa (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2021-03-01)
İklim Değişikliğinin Kuzey Ege Havzası Su Potansiyeline Olan Etkisinin Araştırılması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Afshar, Mehdi; Yücel, İsmail; Ozaltin, Ahmet Murat; Dogan, Nazli; Barkis, Numan; Tanir, Tugkan; Ozcam, Bahadir (null; 2019-10-15)
Bu çalışmanın amacı Kuzey Ege Havzası su potansiyelinde 2018 – 2098 yılları arasında iklim değişikli sebebiyle gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin Hydrologiska Byråns Vattenbalansmodell (HBV) kavramsal hidrolojik modeli kullanılarak elde edilmesidir. HBV modeli 1984 – 2000 yılları arasında kalibre edilmiş ve 2001 – 2014 yılları arasında bağımsız bir şekilde doğrulanmıştır. Daha sonra kalibre edilmiş parametreler 2018 – 2098 yılları arasındaki dönem için kullanılarak havzada gelecekte iklim değişikliğine ...
İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim ve Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Kıymaz, Taylan (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018-01-01)
İklim Değişikliğinin Fırat Ve Dicle Havzasındaki Akımlara Etkisinin İncelenmesi
Yücel, İsmail(2012-12-31)
IPCC (2001a) raporuna göre atmosferdeki karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazı birikimlerinde sanayi devriminden sonra başlayan hızlı artış eğilimine koşut olarak, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında belirgin bir artış eğilimi gözlendiği, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının da geçen yüzyılda 0.4-0.8 oC arasında arttığı belirtilmiştir. Bu sıcaklık artışının var olduğunu ispat etmek için insan kaynaklı etkenlerin olmadığı kırsal alandaki istasyonları da analiz etmemiz gerekir. Bu hassasiyet göz önüne al...
Citation Formats
U. S. Zeydanlı, C. C. Bilgin, and H. Doğan, İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya. 2011.