İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Kentler

2012-06-01

Suggestions

İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya
Zeydanlı, Uğur Siyami; Bilgin, Cemal Can; Doğan, H (Doğa Koruma Merkezi Vakfı, 2011-01-01)
Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses
Balaban, Osman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel sorunlarından birisidir. İnsan yaşamı ve yerleşmeleri üzerinde çok önemli etkiler yapacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Yakın bir zamana kadar iklim değişikliği alanındaki çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı etkilerin tespit edilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) üzerine odaklanmaktaydı. Ne var ki, iklim değişikliğinin somut sonuçlarının gözlenmeye başlaması bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesine yol açmış...
İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri
Salihoğlu, Barış; Şahin, Ezgi; Ibello, Valeria; Yücel, Mustafa (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2021-03-01)
İklim Değişirken Kent ve Kentleşme
Balaban, Osman (2018-04-28)
Küresel ısınma ve iklim değişikliği günümüzün en önemli çevresel sorunlarının başında gelmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde, her iki sorunun giderek büyüyeceğini ve insan yaşamı ile yerleşmeleri üzerinde olumsuz etkiler yapacağını göstermektedir. Bu çerçevede, 2012 yılı itibariyle bağlayıcılık dönemi sona eren Kyoto Protokolünün yerine geçmek üzere hazırlanan ve 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşmasına, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışının 2OC’nin altında t...
İklim Değişikliği Bağlamında Şehircilik Eğitimine Düşüngüsel Reflektif ve Deneyimsel bir Yaklaşım
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu; Ataöv Demirkan, Anlı (2016-11-09)
Citation Formats
O. Balaban, İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Kentler. 2012.