Trafik ve İyi Yönetişim

2011-01-01
Ülkemiz, trafik kazalarının neden olduğu zararları hem manevi hem de maddi boyutta büyük zararlarla yaşayan toplumlardan biridir. 2008 yılında ülkemizde trafik kazaları yüzünden 4236 kişinin öldüğü 184.468 kişinin de yaralandığı kaydedilmiştir. Toplumların trafik kazaları yüzünden karşılaştığı acılar, sorunlar ve kayıplar hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir konudur. Trafik kazalarının bizleri ilgilendiren en önemli boyutu bunların aslında kaza değil de önlenebilir, kontrol edilebilir, tahmin edilebilir, kaçınılabilir, ayrıca akılcı analizler ve yöntemlerle çaresi bulunabilir olaylar olmalarıdır (Dünya Sağlık Örgütü, 2004). Araştırma ve gözlemlerle elde edilen bilgilerin özenle uygulanarak gerekli tedbirlerin uygulandığı Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’da (özellikle Kuzey Avrupa’da) yollarda artan araç sayısına rağmen trafik kazalarının yol açtığı ölümler, yaralanmalar, sakatlanmalar ve maddi kayıplar büyük oranlarda azaltılmıştır. Bu da iyi uygulanan doğru politikalarla trafik kazalarının yol açtığı kayıpların ve zararların önemli ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir.
İktisat ve Toplum

Suggestions

Meme Kanseri Model Hücrelerinde Tüm Genom Düzeyinde RNA Ekspresyon Analizleri
Muyan, Mesut; Can, Tolga; Erson Bensan, Ayşe Elif(2016-12-31)
Kanser günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğu kadar gittikçe artan mali ve sosyal yük nedeniyle de önemli bir toplumsal sorundur. Kanserin önlenebilir çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerin azaltılmasına koşut olarak kanserin mekanizmalarının anlaşılmasından, tanı ve tedavisine kadar yeni araştırma yaklaşımları ve analiz modellerinin geliştirilmesi ve sonuçların yeni ürünlere dönüştürülmesi gerekmektedir. RNA-dizileme (RNA-Sequence, RNA-Seq) önceki mikrodizim yaklaşımlardan farklı o...
Trafikte Çocuk Güvenliği: Temel Unsurlar, Tespitler ve Öneriler
Öz, Bahar (Nobel Yayın Dağıtım, 2018-10-01)
İnsanların ulaşım ihtiyacının varlığından bu yana, bu ihtiyacın karşılandığı trafik ortamlarında güvenlik önemli bir unsur olmuştur. Günümüzde trafik güvenliğinin dünya çapında ilk sıralarda yer alan sağlık ve güvenlik sorunlarından biri olması, bu konuya dikkat çekilmesinin ve trafik ortamlarında güvenliği arttırıcı önlemler alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Her ülke için çocukların tüm hayat alanlarında sağlıklı, bilinçli ve güvenli bir şekilde yetişmesi, o ülkenin geleceğinin inşası için büyü...
Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi
Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-11-01)
Güvenlik, askerî güvenlik, ekonomik güvenlik gibi farklı boyutlarda ve bireysel, toplumsal seviye gibi farklı seviyelerde incelenebilen bir kavramdır. Trafik bağlamında güvenlik de farklı boyut ve seviyelerde kendini gösteren, günümüzde önemi azımsanan bir konu ve toplum sağlığı ve güvenliği problemidir. Bu durum, trafik ortamlarında suç sayılan veya suç oluşturma potansiyeline sahip davranış ve özelliklerin incelenmesinin önemini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, bu özellikler arasında yer alan dürtüsel...
Trafikte engelli sürücülere yönelik tutumlar: Mülakat sonuçlarının içerik analizi
Bakır, Besime Anıl; Öz, Bahar (null; 2015-12-08)
Literatürde engelli bireyler ile ilgili çalışmalar uzun zamandır öne çıktığı halde yaşamın en aktif alanlardan biri olan trafik ortamında engelli sürücülüğü anlamayı amaçlayan çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada, engelli olan ve olmayan sürücülerin, engelli sürücülere yönelik tutumlarını anlamak, ilerleyen zamanlardaki uygulama ve çalışmalara bu bilgilerle veri sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür temelinde oluşturulmuş 14 soru kapsayan yarı yapılandırılmış mülakatlar hazırlanmıştır. Mülakatl...
Developing multi-objective linear programming approaches for traffic signal optimization
Coşkun, Mustafa Murat; Toroslu, İsmail Hakkı; Şener, Cevat; Department of Computer Engineering (2021-7)
In many countries and metropolitan cities, traffic congestion, mainly caused by population growth and the increase in urbanization, has reached a significant level and has become a major problem for residents and decision-makers. Today, although infrastructural strategies such as the construction of underpasses and road widening to alleviate traffic congestion are applied in urban networks, the strategies can also be quite costly and environmentally damaging. Therefore, decision makers allocate large bu...
Citation Formats
E. Gaygısız Lajunen, “Trafik ve İyi Yönetişim,” İktisat ve Toplum, pp. 70–76, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79649.