Bezirhane’de Birikenler; Tasarımcıların Gözünden Kapadokya

2020-01-01

Suggestions

Dijital Çagın Sosyal Beyinleri
Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2016-06-03)
Rahmi Bediz’in Ardından
Altan, Tomris Elvan (2011-01-01)
Fransızca Fiil Çekimi
Akdaş, Çelebi (Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, 2018-10-01)
Fransızcada fiillerin zamanlara göre çekimi verilmektedir
Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bulunma Hissi
Geriş, Ali; Tunga, Yeliz (2020-12-01)
Sanal gerçeklik bireylerin mevcut fiziksel gerçeklikten koparak farklı dünyalar deneyimleyebilmelerini sağlayan önemli bir teknolojidir. Katılımcıların sanal gerçeklik ortamlarındaki tamamen var olma durumu literatürde bulunma hissi ya da bulunuşluk olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada Türkçe literatürde yaşanan eksikliği giderebilmek amacıyla bireylerin sanal gerçeklik ortamlarında yaşadıkları bulunma hissi üzerine gerçekleştirilen araştırmaların sistematik ve kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Çalışma b...
Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek: 18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği
Özkaya, Hatice Gökçen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Mimarlık alanında Osmanlı yazılı belgelerini kullanan araştırmacıların sayısındaki artışla birlikte, Osmanlı evleri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmeye başlandı. Bu değerlendirmelerde belgeler, daha önce sıklıkla yapılan tipolojik çalışmaların aksine, konutların genelleme yapılamayacak kadar çeşitlendiğini ortaya koyuyor. Bu durumdan hareketle, bu makale, 1742-1765 yılları arasında Ahkâm defterlerindeki istibdal hükümlerinde karşılaşılan beş ev örneğine odaklanarak, bu alandaki çalışmalara bi...
Citation Formats
F. Baş Bütüner, Bezirhane’de Birikenler; Tasarımcıların Gözünden Kapadokya. 2020.