Fransızca Fiil Çekimi

2018-10-01
Fransızcada fiillerin zamanlara göre çekimi verilmektedir

Suggestions

Anadolu'da Bizans Dönemi Seramik Teknolojisi'nin Petrografik Ve Spektrometrik Tekniklerle İncelenmesi
Göktürk, Emine Hale(2009-12-31)
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, Anadolu'daki Bizans dönemi günlük kullanım seramikleri çoğunlukla görsel özelliklerine bakılarak betimlenmiştir. Bu seramiklerin analitik yöntemler kullanılarak malzeme ve teknik özellikleri bakımından incelenmesi ancak sınırlı sayıda çalışmada yer almaktadır (Demirci et al, 1996 ve 2004). Osmanlı döneminde (özellikle 16.-17. yüzyıllarda) İznik en önde gelen seramik üretim merkezlerinden biri olup, o dönem üretim teknolojisi çok iyi bilinmektedir (Atasoy ve Raby, 1989). ...
Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisi
Cingöz Ulu, Banu; Sayılan, Gülden (2016-11-01)
Türkiye'de trans bireylere ve özellikle de seks işçilerine yönelik işlenen suçlar gün geçtikçe artmakta ve bu kişilerin maruz kaldıkları şiddet nefret suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu tür suçların ardında mağdura yönelik şiddetli bir önyargı bulunduğu ve mağdurun cinsiyet kimliğinin de şiddeti meşrulaştırıcı bir rolü olduğu düşünülerek bu deneysel çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada, farazi bir şiddet senaryosunda cinsel birliktelik teklifini reddettiği için silahla vurulan bar şarkıcısı bir kadın konu ed...
Evapotranspiration analysis of North Cyprus
Koyuncu, Berkay; Akıntuğ, Bertuğ; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-9)
Water is one of the first essentials to consider when the “sustainability” term comes to order. Especially the significance of potable water is highly critical corresponding to the allocation of available water on the Earth. Groundwater is the optimum option when it is compared with other resources to contribute potable water without any advanced treatment process. In North Cyprus, precipitations can be considered as the main (and almost only) feeder for groundwater resources; therefore, evapotranspiration ...
Çevre Dostu Davranışların Belirleyici Faktörlerinin İncelenmesi: Zamansal Karamsarlık-Mekansal İyimserlik Nyargıları Ve Kontrol Odağı
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler gibi sanayisi büyümekte olan bir ülkedir. Bu durum gelecek yıllarda Türkiye’nin çevre problemleri ile karşılaşma riskinin artacağını işaret etmektedir. Çevre problemleri ile başetmenin yollarından en önemlisi çevre dostu davranış kazandırmaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede fen öğretmen adaylarının çevre dostu davranışlarını incelemek ve bu davranışın oluşmasına imkan veren belirleyici faktörler tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak fen bilgis...
Finansal yenilik yazınındaki son gelişmeler
Cömert, Hasan (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-02-01)
Yenilik kavramı uzun zamandır enine boyuna tartışılmaktadır. Bu tartışmalara paralel olarak reel sektöre özgü yenilikleri açıklamaya çalışan teorilerde ciddi gelişmeler görülmüştür. Son dönemdeki gelişmeler reel sektördeki yeniliklerin yanı sıra dikkatleri finansal yenilik kavramı üzerine çekmiştir. Ancak, 1980 sonrası bu alandaki çalışmalar artmış olsa da, finansal yenilik üzerine olan yazın görece olarak çok sınırlı kalmaya devam etmektedir. Bu yüzden doğal olarak finansal yenilik yazınında incelenmemiş v...
Citation Formats
Ç. Akdaş, Fransızca Fiil Çekimi. 2018.