Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bulunma Hissi

2020-12-01
Geriş, Ali
Tunga, Yeliz
Sanal gerçeklik bireylerin mevcut fiziksel gerçeklikten koparak farklı dünyalar deneyimleyebilmelerini sağlayan önemli bir teknolojidir. Katılımcıların sanal gerçeklik ortamlarındaki tamamen var olma durumu literatürde bulunma hissi ya da bulunuşluk olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada Türkçe literatürde yaşanan eksikliği giderebilmek amacıyla bireylerin sanal gerçeklik ortamlarında yaşadıkları bulunma hissi üzerine gerçekleştirilen araştırmaların sistematik ve kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Çalışma bu yönüyle bir sistematik derleme araştırmasıdır. Altı farklı veri tabanında yapılan taramalar neticesinde elde edilen açık erişime sahip 1167 çalışma üç aşamalı bir eleme sürecine tabi tutulmuş ve doğrudan bulunma hissi ile ilgili olan 56 çalışmanın sonuçları; bilişsel – psikolojik incelemeler, teknik incelemeler, duyusal incelemeler ve teorik – analiz incelemeleri başlıklı dört tema altında derlenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde bulunma hissi üzerine çıkarımlar yapılarak kavramın önemli noktaları vurgulanmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

Developing building information modelling based virtual reality and mixed reality environments for architectural design and improving user interactions with serious games
Ergün, Oğuzcan.; Sürer, Elif; Department of Modeling and Simulation (2019)
Virtual Reality (VR) provides an interactive experience for its users in a fully artificial computer-simulated environment while Mixed Reality (MR) forms environments by mixing the real world and the virtual world elements together. In the first part of this thesis, an architectural visualization and design tool, which is based on Building Information Modeling (BIM), is developed for VR, MR and personal computer (PC) environments. BIM provides detailed information and tools to professionals so that they can...
Sound Perception in Virtual Environments
Doğan, Aslı Zeynep; Sorguç, Arzu; Department of Building Science in Architecture (2022-12-20)
Virtual environments have been developing for a long time and are changing the understanding of a space by means of how we design, perceive and use it. This new understanding of space requires people to adapt by gaining a new type of spatial cognition that can help people to combine the possibilities of a virtual space with the physical space they are used to: by making use of their different sensory skills. The aim of this study is to contribute to the literature on the improvement of the auditory percepti...
The Influence of emergent mixed-reality technologies on design thinking
Cindioğlu, Hasane Ceren; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2019)
Design Thinking is still an unexplored field in terms of usage of emergent technologies such as Virtual Reality (VR). This thesis focuses on the potentials of the MixedReality (MR) environment, as the most recent evolution of VR-based technologies, in the context of architectural basic design education. The research analyzes the influence of emergent MR technologies on design thinking abilities of the first-year architectural students in the context of three-dimensional basic design tasks by comparing the t...
A new game-based immersive virtual learning tool for perceiving behaviour of structures: structurepuzzlevr .
Güney, Ere; Sorguç, Arzu Gönenç.; Department of Architecture (2019)
It is widely accepted that virtual reality technologies will be used effectively used in architecture education as it is in other educations. However, according to the literature, there is a few examples of how immersive interactive virtual reality can be used in structural design education. StructurePuzzleVR is a game supported by digital game-based learning and surrounding-interactive virtual reality technology, designed to comprehend the behavior of structures under various situations by the help of simu...
A script based modular game engine framework for augmented reality applications
Kuru, Muhammed Furkan; Can, Tolga; Department of Computer Engineering (2009)
Augmented Reality (AR) is a technology which blends virtual and real worlds. The technology has various potential application domains such as broadcasting, architecture, manufacturing, and entertainment. As the tempting developments in AR technology continues, the solutions for rapid creation of AR applications become crucial. This thesis presents an AR application development framework with scripting capability as a solution for rapid application development and rapid prototyping in AR. The proposed AR fra...
Citation Formats
A. Geriş and Y. Tunga, “Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bulunma Hissi,” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 261–282, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69977.