Mikroakışkanlaştırma Ve Ultrasonikasyon Yöntemleriyle Homojenizasyonun Çiğ Sütün Stabilitesine Etkilerinin Nükleer Manyetik Rezonans Relaksometre (NMR) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknikleri İle İncelenmesi

Citation Formats
B. Özel, Ö. Aydın, and H. M. Öztop, “Mikroakışkanlaştırma Ve Ultrasonikasyon Yöntemleriyle Homojenizasyonun Çiğ Sütün Stabilitesine Etkilerinin Nükleer Manyetik Rezonans Relaksometre (NMR) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknikleri İle İncelenmesi,” presented at the 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, 12 - 14 November 2015, İzmir, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80129.