An Evaluation of Municipal Efforts for Climate Change Mitigation and Adaptation Two Cases from Turkey

2016-07-08

Suggestions

An Evaluation of roles, coordination and cooperation of local governments in disaster risk management policy in Turkey
Çalışkan, İdil; Başbuğ Erkan, Berna Burçak; Ersoy, Melih; Department of Earthquake Studies (2014)
This study examines the authority of local administrations in need of local-level preparedness, community participation and training to have efficient and sustainable disaster risk reduction (DRR) and disaster risk management (DRM) in Turkey. The enduring debates between the local authorities and central government in Turkey, history of regulations for disasters and local governments involving the discussion regarding the recently published local government law; national and international DRM improvements a...
Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Özalp, Musa; Öcalır, Ebru Vesile (2008-1-1)
Nazım planların arazi kullanım kararları ve ulaşım yapısı arasındaki etkileşim ve uyumu analiz eden kapsamlı kentsel ulaşım planları dünyanın çeşitli kentleri için 1950’li yıllardan bu yana hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de geçtiğimiz 50 yılda özellikle büyük kentlerde kentsel trafik ve ulaşım sistemlerini planlamak üzere pek çok ulaşım çalışması ve planı yürütülmüştür. Çalışmanın, Türkiye’deki kentsel ulaşım planlama çalışmaları anlamında bir envanter niteliği bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türk k...
Türkiye’de Kültür Mirasının Doğal Afet Risk Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme
Yıldırım Esen, Sibel; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (ODTÜ Basım İşliği, 2021-11-01)
One of the most significant factors that threaten historic settlements and cultural assets is climate change and natural events, frequency and intensity of which have been accelerating. Preventive conservation, prevention, mitigation and disaster risk management are subjects that have been discussed at international level especially in the last 30 years. Awareness of the significance of disaster risk management of cultural heritage has grown due to the efforts, studies and publications of the United N...
An assessment of political fair representation in Ankara metropolitan municipal council
Memiş, Can Emre; Yavuz, Nilay; Department of Political Science and Public Administration (2020-10)
In representative democracies, representation in the councils formed as a result of elections is one of the indispensible elements. In municipal councils, which are the closest administrative units to the public, different opinions should be represented in parallel with the election results as much as possible. Therefore, political fair representation is an important issue in representation. This thesis examines the degree of political fair representation in Ankara Metropolitan Municipal Council by an...
An evaluation of the women’s entrepreneurship support activities in Turkey
Çoban, Aslı; Ecevit, Fatma Yıldız; Department of Gender and Women's Studies (2006)
Efforts for promotion of women’s entrepreneurship in Turkey have growing ever-more noteworthy in Turkey, in parallel to the other countries’ experiences. These efforts are ranging from creation of shared workshops by civil society organizations, entrepreneurship trainings, shared sales places to establishment of business incubators. Correspondingly, the actors involved in these activities are getting diverse. Women’s organizations, state organizations, private enterprises, chambers and national-internationa...
Citation Formats
B. Gedikli and O. Balaban, “An Evaluation of Municipal Efforts for Climate Change Mitigation and Adaptation Two Cases from Turkey,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80420.