Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı: “Mimarlık Sadece Bir Sonuç Değil, Bir Süreçtir”

2019-11-23

Suggestions

Tekeli ve İlkin’in İktisat Tarihçiliğinin niteliği
Kepenek, Yakup (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bu yazı, Tekeli-İlkin tarihçiliğinin niteliğini, onların önemli iktisat tarihi çalışmalarından biri olan devletçiliğin oluşumu örneğinde ele alıyor. Yazıda öncelikle bu ikilinin ortak iktisat tarihi çalışmalarının nesnel ve öznel koşullarına ve, ek olarak, 1960’ların ekonomik kalkınma isteği ile 1930’ların devletçiliğinin benzerliğine değiniliyor. Tekeli ve İlkinin çalışmasında, devletçilik öncesinin iktisat tarihi, devletçiliğin 1930’lardaki düşünsel kökenleri, sektörel politikalar ve sanayileşmenin öne çı...
Tekil Schoen 3-katlılarının desingularizasyonlerı üzerinde sabit noktasız sonlu grup etkileri ve bölüm Calabi-Yau 3-katlıları
Karayayla, Tolga (2019-06-28)
Tekil Schoen 3-katlılarının çözülmeleri (resolution) üzerine serbest etkiyen sonlu gruplar ve grup etkisinin bölüm uzayı olan basit bağlantılı olmayan Calabi-Yau 3-katlıları
Karayayla, Tolga(2018-12-31)
Bu projenin amacı basit bağlantılı (simply connected) Calabi-Yau 3-katlıları üzerine serbest (sabit noktasız) etkiyen sonlu gruplar bularak bu grupların etkisi altında bölüm uzayı şeklinde elde edilen basit bağlantılı olmayan (non-simply connected) Calabi-Yau 3-katlılarının varlığını kanıtlamaktır. Basit bağlantılı olmayan Calabi-Yau 3-katlıları (3-fold) hem cebirsel geometri hem de matematiksel fizik alanlarında üzerinde önemle çalışılan nesneler olup bu proje sonucunda yeni basit bağlantılı olmayan Calabi...
Tekel İşçileri Direnişinin Toplumsal Ekonomik Ve İdeolojik Sonuçları.
Yalman, Osman Galip; Topal Yılmaz, Aylin(2014-12-31)
Implementation of turbulence models into a Navier-Stokes solver
Muşta, Mustafa Nail; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2004)
In order to handle turbulent flow problems, one equation turbulence models are implemented in to a previously developed explicit, Reynolds averaged Navier-Stokes solver. Discretization of Navier-Stokes solver is based on cell-vertex finite volume formulation combined with single step Lax-Wendroff numerical method which is second order accurate in space. Turbulent viscosity is calculated by using one equation Spalart-Allmaras and Baldwin-Barth turbulence transport equations. For the discretization of Spalart...
Citation Formats
T. E. Altan, “Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı: “Mimarlık Sadece Bir Sonuç Değil, Bir Süreçtir”,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80459.