Tekel İşçileri Direnişinin Toplumsal Ekonomik Ve İdeolojik Sonuçları.

2014-12-31
Yalman, Osman Galip
Topal Yılmaz, Aylin

Suggestions

Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
Derin Güre, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
Üniversite Öğrencilerinin Nüfus Artışına Yönelik İnançları
Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye; Demirci, Sinem(2013-12-31)
Tıptaki gelişmeler ve tarımdaki verimlilik sonucunda insan nüfusunda son 50 yılda önemli bir artış yaşanmıştır. Ancak nüfus artışıyla birlikte yeni problemler de gündeme gelmiştir. Tatlı su kıtlığı, doğal kaynakların hızla tükenmesi, hava ve su kirliliğinde artış, ormansızlaşma, çölleşme, fakirlik ve açlık ortaya çıkan sorunlardan sadece bir kısmıdır (Raven & Berg, 2006). Bu eğilimler bilim insanlarını dünyanın taşıma kapasitesi ile ilgili değerlendirmelere ve Sürdürülebilir Kalkınma (SK) sürecine yönlendir...
Türkiye Bankacılık Sektöründe Çekirdek Olmayan Yükümlülüklerin Belirleyicileri
Akbostancı Özkazanç, Elif(2018-12-31)
2008 küresel finansal kriz sonrası, finansal kırılganlıkların teşhis edilmesindeki önemli rolünden dolayı banka yükümlülüklerinin bileşenleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Literatüre göre çekirdek olmayan yükümlülükler finansal krizin güzel bir göstergesi olabilir. Ayrıca bu yükümlülükler, verilerine daha sık ulaşılabilir olmasından kaynaklı gerçek zaman gözlemi sağlayabilmekte oluşu da iyi bir gösterge olmaya uygundur. Çekirdek olmayan yükümlülükler üzerine birçok çalışma olsa da, ülkelere özel çalışm...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının Değerlendirilmesi
Engin Demir, Cennet; Aksu, Meral; Yılmaz, Elanur(2016-12-31)
Bu çalışmada, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülmekte olan Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçlarına ne derece ulaştığının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilecek olan bulguların, eğitim programın etkililiği, güçlü ve zayıf yönleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve mezunların kalitesi konularında derinlemesine bilgi sağlayarak, programın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmek...
Citation Formats
O. G. Yalman and A. Topal Yılmaz, “Tekel İşçileri Direnişinin Toplumsal Ekonomik Ve İdeolojik Sonuçları.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59465.