Yaratıcılık Eğitimle Nasıl Bağdaşır?

2010-12-05
1. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu: Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları, 4 - 05 Aralık 2010

Suggestions

Yaratıcılık ve yaratıcılıkla ilişkili kavramlara yönelik algıların metafor analizi yoluyla incelenmesi
Işıkcı, Gözdenur; Sevimli Çelik, Serap (null; 2019-07-12)
Architecture Of Creative Becomings: Sou Fujimoto
Pjesivac, Željka (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
This study is an investigation of Sou Fujimoto’s architectural work as an example of architecture of creative becomings, above all the becoming nature of architecture. The main hypotheses of the study are: (i) that Sou Fujimoto’s architecture can be supported on the one hand by poststructuralist theory, primarily by Gilles Deleuze’s and Felix Guattari’s studies, and on the other by the Japanese tradition of non-dualistic thinking; and (ii) that Fujimoto’s creative architectural forms inspired by nature are ...
Modeling the dynamics of creative industries : the case of film industries
Oruç, Sercan; Azizoğlu, Meral; Department of Industrial Engineering (2010)
Dynamic complexity occurs in every social structure. Film industry, as a type of creative industries, constitutes a dynamic environment where uncertainty is at high levels. This complexity of the environment renders the more traditional operations research models somewhat ineffective, and thus, requires a dynamic analysis. In this study, a model showing the dynamics of film exhibition is given. The interactions within and between the theatrical and the DVD sales channels are implemented by the model. Later ...
Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Lizondo-Sevilla, Laura; Bosch-Roig, Luis; Ferrer-Ribera, Carmen; Alapont-Ramon, José Luis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This article provides investigation details of teaching architectural design as a fundamental part of the architectural discipline. This line of research delves into learning about the most creative action of the architectural production process, design, taking into account that creativity must be complemented by disciplinary training that combines both theoretical knowledge and practical skills. Considering these observations, this text provides information about the experience accomplished by four teacher...
Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım
Turhan, Senem; Doğan, Çağla; Korkut, Fatma (2011-12-09)
Bu bildiri, “Deneyim Yansıtma Modellemesi” (DYM) olarak adlandırdığımız bir yaratıcı tasarım araştırması yönteminin geliştirilmesini ve uygulanmasını ele almaktadır. DYM, kullanıcıyı aktif olarak sürece katan üç boyutlu modelleme, görüşme ve video kaydı tekniklerini bir arada kullanan bir yöntemdir; tasarım sürecinin ilk aşamalarında kullanıcının belli bir ürünle ilgili fikirlerini, deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini üç boyutlu modelleme yoluyla yansıtmasını sağlar. Bu yöntem, Orta Doğu Teknik Üni...
Citation Formats
H. Gürsu, “Yaratıcılık Eğitimle Nasıl Bağdaşır?,” İstanbul, Türkiye, 2010, p. 35, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80664.