Yaratıcılık ve yaratıcılıkla ilişkili kavramlara yönelik algıların metafor analizi yoluyla incelenmesi

2019-07-12
Işıkcı, Gözdenur
Sevimli Çelik, Serap
VIth International Eurasian Educational Research Congress (19 - 22 Haziran 2019)

Suggestions

Yaratıcılık Eğitimle Nasıl Bağdaşır?
Gürsu, Hakan (null; 2010-12-05)
Modeling the dynamics of creative industries : the case of film industries
Oruç, Sercan; Azizoğlu, Meral; Department of Industrial Engineering (2010)
Dynamic complexity occurs in every social structure. Film industry, as a type of creative industries, constitutes a dynamic environment where uncertainty is at high levels. This complexity of the environment renders the more traditional operations research models somewhat ineffective, and thus, requires a dynamic analysis. In this study, a model showing the dynamics of film exhibition is given. The interactions within and between the theatrical and the DVD sales channels are implemented by the model. Later ...
Architecture Of Creative Becomings: Sou Fujimoto
Pjesivac, Željka (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
This study is an investigation of Sou Fujimoto’s architectural work as an example of architecture of creative becomings, above all the becoming nature of architecture. The main hypotheses of the study are: (i) that Sou Fujimoto’s architecture can be supported on the one hand by poststructuralist theory, primarily by Gilles Deleuze’s and Felix Guattari’s studies, and on the other by the Japanese tradition of non-dualistic thinking; and (ii) that Fujimoto’s creative architectural forms inspired by nature are ...
Recastıng and transmıttıng creatıve practıces: A practıce theory approach
Hajiamiri, Milad; Korkut, Fatma; Department of Industrial Design (2022-8-22)
This dissertation explores the nexus of creative practices, that is, the ways in which sayings and doings of creative practices are linked. The study investigates whether drawing on the social practice theory could lead to a new way of exploring and understanding creative practices and to the identification of the ways in which they are reinterpreted and transmitted. This study adopted inductive reasoning and a grounded theory approach and started with an exploratory study to identify cases from different f...
Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım
Turhan, Senem; Doğan, Çağla; Korkut, Fatma (2011-12-09)
Bu bildiri, “Deneyim Yansıtma Modellemesi” (DYM) olarak adlandırdığımız bir yaratıcı tasarım araştırması yönteminin geliştirilmesini ve uygulanmasını ele almaktadır. DYM, kullanıcıyı aktif olarak sürece katan üç boyutlu modelleme, görüşme ve video kaydı tekniklerini bir arada kullanan bir yöntemdir; tasarım sürecinin ilk aşamalarında kullanıcının belli bir ürünle ilgili fikirlerini, deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini üç boyutlu modelleme yoluyla yansıtmasını sağlar. Bu yöntem, Orta Doğu Teknik Üni...
Citation Formats
G. Işıkcı and S. Sevimli Çelik, “Yaratıcılık ve yaratıcılıkla ilişkili kavramlara yönelik algıların metafor analizi yoluyla incelenmesi,” presented at the VIth International Eurasian Educational Research Congress (19 - 22 Haziran 2019), Ankara, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83454.