Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık Becerileri ile İlgili Metaforları

2018-03-15
Altun, Dilek
Ulusoy, Mustafa

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Duygusal Zeka Özellikleri İlişkisi
Hamamcı, Beyza; Yayla, Kübra; Balaban Dağal, Asude (2020-01-03)
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilinçli Farkındalık ve Tükenmişlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-10-01)
The purpose of this study is to examine the relationship among early childhood teachers' mindfulness and burnout scores. A total of 271 early childhood teachers working in public, early childhood institutions participated in this study, which used the correlational research model. The data of the study were gathered by “A Personal Information Form”, “Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)”, and “Maslach Burnout InventoryEducator Form (MBI-EF)”. The data were analyzed through the SPSS program using a Pears...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Profilleri
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2018-05-14)
Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejilerine Ve Disiplin Problemlerine Karşı Tutumları.
Olgan, Refika(2010-12-31)
Öğrencilerin sınıf içerisindeki problem davranışlarını engellemek amacıyla eğitimciler ve araştırmacılar yıllar süren çeşitli araştırmaların yardımıyla düzenli bir sınıf atmosferi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin tutum ve yaklaşımları öğrencilerin davranışları üzerinde direkt etkilidir. Bu nedenle, her bir öğrencinin davranışını tek tek düzeltmeye çalışmaktan ziyade eğitimciler kabuledilebilir sınıf davranışlarını model olarak, açıklayarak ve örnek uygulamaları yaparak öğrencilerinin benimsemeler...
Citation Formats
D. Altun and M. Ulusoy, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık Becerileri ile İlgili Metaforları,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80685.