Endüstri-sonrası kentlerin tarihi ve kültürel miras alanlarında yer kimliği sorunsalı: Devingen ve evrimsel yaklaşımlar ışığında kuramsal bir çerçeve

2019-12-01

Suggestions

Guidelines for a materials selection source for industrial design activity : a survey on the expectations of Turkish designers
Karana, Elvin; Hasdoğan, Gülay Fatma; Department of Industrial Design (2004)
This thesis focuses on the material selection process in industrial design activity and existing material selection sources particularly used by industrial designers. Therefore, in this study, the knowledge about materials the designers need, and materials selection sources and the methods they use are explored. The aim is, to propose guidelines for a materials selection source basing on the designers̕ needs and expectations from such a guide. The thesis consists of a critical review of the literature on ex...
Principles for conservation of an industrial heritage place: Ankara Sugar Factory campus in Etimesgut
Öztürk, Merve; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2019)
The industrial areas established by the state in early years of Republican Period were founded not only to provide economic and industrial development, but also to direct social transformation aiming to create a modern Turkey. Therefore, industrial areas reflect the economic social and spatial context of the time they were established, and the culture of production. It is necessary to determine and assess the values of these areas so as to define why and how to conserve and transfer them to future generatio...
Endüstriyel Tasarımda Ürün ve Marka Algısı ve İlişkisi: Bir Çikolata Markası Özelinde Anlam Bilimsel Bir Metod Uygulaması
Güvenir, Can; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu araştırma, marka kimliği ve ürün kimliği arasındaki uyuma odaklanmıştır. Bir marka algısı yaratırken bir karakter meydana getirilir ve tüketici, bu markaya ait görsel, duysal veriler ile iletişime geçer. Markaya ait tasarımlar, bu karakteri yansıtarak tüketici üzerindeki algıyı güçlendirir. Tüketicinin, bir ürünü alarak hem markanın hem de ürünün karakterini satın aldığı düşünülmüştür. Makalenin amacı, örnek bir çalışma üzerinden marka ve ürün karakterlerini analiz ederek, firmalar için tasarım kararları...
Endüstriyel tasarım eğitiminde çocuklarla ortak-tasarım: anlatı ve canlandırma temelli bir tasarım yöntemi önerisi
Umulu, Sıla; Korkut, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Kullanıcı olarak çocuklar ve onlar için ürün tasarlayan yetişkinler olarak tasarımcılar, dünyayı farklı biçimlerde deneyimlemenin yanı sıra farklı entelektüel niteliklere sahiptirler. Bu nedenle, çocukların tasarım sürecine katılımcı olarak davet edilmesi, bu özel kullanıcı grubu hakkında bir anlayış geliştirmek açısından önem taşır. Bu çalışma, endüstriyel tasarım eğitiminde tasarım sürecinin erken aşamalarını ele almaktadır ve çocukların ihtiyaç ve tercihlerini anlamalarında endüstriyel tasarım lisans öğr...
Visual representation in industrial design registration : a proposed guideline for Turkey based on legal texts and guidelines from eight different jurisdictions and interviews with Turkish Patent Institute examiners
Yalçıner, Irmak; Korkut, Fatma; Department of Industrial Design (2012)
Visual representation is the most important element of a design registration in terms of scope of protection. This study examines national, regional and international design registration systems in terms of legal texts and guidelines related to visual representation, investigates problematic issues concerning the features and qualities of visual representation in industrial design registration applications in Turkey through the interviews conducted with the Turkish Patent Institute examiners, and proposes a...
Citation Formats
Z. M. Akkar Ercan, Endüstri-sonrası kentlerin tarihi ve kültürel miras alanlarında yer kimliği sorunsalı: Devingen ve evrimsel yaklaşımlar ışığında kuramsal bir çerçeve. 2019, p. 370.