ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEARAŞTIRMALARI

2018-12-15
ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ(UNESAK 2018)

Suggestions

Öğretmen Sorularının Yapısı İle Öğrencilerin Bilişsel Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özkan, Gülşah; Öztekin, Ceren; Günel, Murat; Yılmaz Tüzün, Özgül, (2016-09-30)
Bu çalışmada Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının uygulandığı sınıftaki öğretmen sorularının yapısı (kapalı uçlu ve üst bilişsel soru tipleri) ile ünite sonunda öğrencilerin öğrenme ama çlı yazma aktivitesinde sergiledikleri bilişsel beceriler (gözlemler, ölçümler, karşılaştırmalar, analojiler, açıklamalar, iddialar, neden - sonuç ilişkileri, tümevarımlar, tümdengelimler, deneysel tasarımlar ve argümantasyon) arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, Ankara ilinde gerçekleşen ATBÖ yaklaş...
Çocuklar için Programlama Eğitimi: Code Notes Kodlama Platformu
Sabuncuoğlu, Alpay; Erkaya, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çocukların programlama eğitiminde kullanılan kodlama platformları, modülerlik, fiyat ve sınıf içindeki etkileşime katkı açısından çeşitlilik göstermektedir. Geliştirdiğimiz kodlama platformu “Code Notes” hem ucuz hem de modüler bir eğitim aracı olmasıyla düşük maliyetli eğitim ortamları için potansiyel bir çözüm olarak sunulmuştur. Geliştirdiğimiz bu aracı gönüllü projemizde 12-13 yaş aralığındaki çocuklarla denediğimizde, fiyatı yüksek olan modüler platformlarda (örneğin Lego Mindstorms) sunulan deneyime b...
Syntheses of benzotriazole bearing donor acceptor type random copolymers for full visible light absorption
Öktem, Gözde; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2011)
The synthesis and preliminary optoelectronic properties of a series of donor-acceptor (DA) type polymers differing by the acceptor units in the polymer backbone were investigated. Polymers CoP1, CoP2 and CoP3 were designed to yield alternating DA segments with randomly distributed different acceptor units along polymer backbone. The combination of neutral state red colored and neutral state green colored materials resulted in different neutral state colors with respect to their additional acceptor unit. 5,8...
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS THE USE OF ICT INTEGRATION IN TEACHER EDUCATION AND DIGITAL GAME-BASED LEARNING
Gündoğdu, Nezaket Sema; Akkuş-Çakır, Nur; Department of Curriculum and Instruction (2022-9-19)
The purpose of this study was to explain the relationship between pre-service teachers’ perception of ICT strategies used in teacher education programs to prepare pre-service teachers for technology integration and the perception of DGBL. In addition, the perception of DGBL was examined with four dimensions: experience, attitude, self efficacy and perception. The participants were 306 3rd and 4th year pre-service teachers who were students in Ankara, Turkey. Data were collected with the Digital Game Su...
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Citation Formats
N. Akar, “ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEARAŞTIRMALARI,” Balıkesir, Türkiye, 2018, vol. 4, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80862.