Öğretmen Sorularının Yapısı İle Öğrencilerin Bilişsel Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2016-09-30
Özkan, Gülşah
Öztekin, Ceren
Günel, Murat
Yılmaz Tüzün, Özgül,
Bu çalışmada Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının uygulandığı sınıftaki öğretmen sorularının yapısı (kapalı uçlu ve üst bilişsel soru tipleri) ile ünite sonunda öğrencilerin öğrenme ama çlı yazma aktivitesinde sergiledikleri bilişsel beceriler (gözlemler, ölçümler, karşılaştırmalar, analojiler, açıklamalar, iddialar, neden - sonuç ilişkileri, tümevarımlar, tümdengelimler, deneysel tasarımlar ve argümantasyon) arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, Ankara ilinde gerçekleşen ATBÖ yaklaşımının merkeze alındığı boylamsal mesleki gelişim programına katılan bir öğretmen ve 24 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma “Elektriğin İletimi” ünitesinde uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen soruları, uygulam anın video kaydı alınması ve transkript edilmesi ile incelenmiştir. Öğretmen soru yapıları ise Grasser and Person’s (1994) tarafından geliştirilen Hmelo - Silver'in (2003) revize ettiği taksonomi ile incelenmiştir. Ünite sonunda öğrencilerden elektrik konusu ile ilgili öğrenme amaçlı yazma aktivitesi olarak mektup yazmaları istenmiştir. Öğrenci yazmaları Grimberg ve Hand (2009) tarafından geliştirilen ve metin analizi (text analysis) adı verilen bir araç ile analiz edilmiştir. Yapılan yüzeysel analiz öğretmenlerin soru yapısının sınıf söylemini değiştirdiğini göstermekle birlikte analiz devam etmektedir.
Citation Formats
G. Özkan, C. Öztekin, M. Günel, and Ö. Yılmaz Tüzün, “Öğretmen Sorularının Yapısı İle Öğrencilerin Bilişsel Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,” presented at the 12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi (28 - 30 September 2016 ), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71569.