Ottoman Forest History as Environmental History

2015-07-18

Suggestions

OTTOMAN MUSICAL TRADITION AND WESTERN EAR
Çakmur, Barış (2016-01-01)
This study, by examining the travel books and diaries of Western travelers and/or musicians in their visit to greater Ottoman cities from the Seventeenth and Eighteenth centuries, presents how they described the music they heard in Ottoman lands as well as how they drew the picture of the musical life in the cities they visited. These narratives, irrespective of their aesthetic value judgments, provide important information about the musical practice of the age. Examining these narratives from a sociologica...
Ottoman Women Artists and the First World War
Tongo Overfield Shaw, Gizem (2017-02-02)
Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları
Yavuz, Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Üçüncü Selim'in 1789'da tahta geçmesiyle başlayan Batılılaşma dönemine kadar Osmanlı sağlık kuruluşları hem tıp uygulamaları, hem sağlık koşulları, hem de hastane yapılan açısından ortaçağda geçerli olan ilkel görünümlerini korumuşlardır. Kendinden önceki Selçuklu tıp uygulamalarına dayanan Osmanlı sağlık kuruluşları, biçimsel olarak da Selçuklu sağlık yapılarını yinelemişler, bu nedenle, Osmanlı hastaneleri, medrese planlarını anımsatan, bir orta avlu çevresine dizili odalardan oluşmuş geleneksel formların...
Ottoman Policies Of Grain Provisioning İn Historical Perspective.
Yıldırım, Onur(2010-12-31)
Onsekizinci yüzyılın sonlarından ondokuzuncu yüzyıl başlarına değin Osmanlı İmparatorluğu'nun hububat alanındaki iaşe politikalarını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyen bu proje, Osmanlı Arşivlerinden konuyla ilgili belge derleyerek ayrıntılı bir veritabanı oluşturmayı hedeflemektedir.
Ottoman Women in Public Space
Boyar, Ebru (Brill, Leiden , 2016-06-01)
Citation Formats
S. Dursun, “Ottoman Forest History as Environmental History,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80937.