Ottoman Policies Of Grain Provisioning İn Historical Perspective.

2010-12-31
Onsekizinci yüzyılın sonlarından ondokuzuncu yüzyıl başlarına değin Osmanlı İmparatorluğu'nun hububat alanındaki iaşe politikalarını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyen bu proje, Osmanlı Arşivlerinden konuyla ilgili belge derleyerek ayrıntılı bir veritabanı oluşturmayı hedeflemektedir.
Citation Formats
O. Yıldırım, “Ottoman Policies Of Grain Provisioning İn Historical Perspective.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59509.