Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Deneyimlerinin Đncelenmesi

Download
2010-01-01
Classroom management is one of the crucial topics to be discussed in education. Classroom management refers to teaching and learning environments in which the physical setting is organized, procedures such as classroom rules and routines are set to monitor student behavior, and it provides students with optimum learning opportunities. This study is a qualitative study in which the researchers examined the classroom management behaviors of K-8 teachers with different credentials. Nineteen voluntary teachers teaching in various private and public schools in Ankara construct the sample of the study. Data reveal that teachers plan their classroom management behaviors according to five themes, namely, the physical setting, planning the first days and motivation, rules and routines, coping with misbehaviors, and establishing teacher-parent cooperation.
e-İlköğretim Online (elektronik)

Suggestions

Exploration of the relations between the teacher‘s discursive roles and the students‘ cognitive contributions to the classroom discourse /
Soysal, Yılmaz; Yılmaz Tüzün, Özgül; Günel, Murat; Department of Elementary Education (2017)
The current study aimed at exploring the relations between the types of teacher discursive roles and the students‘ cognitive contributions to the classroom discourse. Students‘ cognitive operations were considered as their utterances‘ semantic complexity, cognitive pathways, reasoning quality and argument structure. It was also aimed at investigating some contextual influences of the inquiry classrooms on the students‘ ability to make cognitive contributions to the classroom discourse. The participants were...
Modelling the relationship between the science teacher characteristics abd eighth grade Turkish student science achievement in TIMSS-R
Yaman, İbrahim; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
Teachers are percived as primary role in a students' learning process. To adequately perform this role, certain teacher characteristics are potentially more valuable for encouraging student learning. In an attempt to discern those charactersitics related to student learning and teacher behavior in the science classroom, numerous studies have beenconducted. The aim of this study is modeling the relationship between the teacher characteristics abd the student science achievement. Modeling analysis was carried...
Modeling technology integration of teachers: the role of school climate and leadership
Yurttav, Hakkı; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2020)
The purpose of this study is to examine the relationship between school climate, leadership and technology integration of teachers. The variables of the study were classified at three levels as school climate, leadership and technology integration. Within the scope of the study, teacher collaboration, trust in school principal and enabling school structure are the school climate based variables, and technology leadership is the leadership-based variable. The population of the study consists of teachers work...
Study on teachers classroom management approaches and experiences
Akar, Hanife; Tor, Dürdane; Şahin Sak, İkbal Tuba (2010-01-01)
Classroom management is one of the crucial topics to be discussed in education. Classroom management refers to teaching and learning environments in which the physical setting is organized, procedures such as classroom rules and routines are set to monitor student behavior, and it provides students with optimum learning opportunities. This study is a qualitative study in which the researchers examined the classroom management behaviors of K-8 teachers with different credentials. Nineteen voluntary teachers ...
Öğrenci çalışmalarını incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamadaki rolü ile ilgili matematik öğretmen adaylarının düşünceleri
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent; Çakıroğlu, Erdinç; Alacacı, Cengiz (2015-01-01)
Öğretmenin sahip olması beklenen önemli yeterliliklerden birisi öğrenci düşünme şekilleri bilgisidir. Pedagojik alan bilgisinin bir alt boyutu olan bu bilginin öğretmenlere mesleğe başlamadan önce kazandırılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıf içi uygulamalarından elde edilen öğrenci çözüm kâğıtları ve videoları incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamaya olan katkısı konusunda matematik öğretmen adaylarının düşüncelerini incelemektir. Çalışmanın katılımcılar...
Citation Formats
H. Akar and F. Erden, “Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Deneyimlerinin Đncelenmesi,” e-İlköğretim Online (elektronik), pp. 792–806, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80943.