Öğrenci çalışmalarını incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamadaki rolü ile ilgili matematik öğretmen adaylarının düşünceleri

Download
2015-01-01
Didiş, Makbule Gözde
Erbaş, Ayhan Kürşat
Çetinkaya, Bülent
Çakıroğlu, Erdinç
Alacacı, Cengiz
Öğretmenin sahip olması beklenen önemli yeterliliklerden birisi öğrenci düşünme şekilleri bilgisidir. Pedagojik alan bilgisinin bir alt boyutu olan bu bilginin öğretmenlere mesleğe başlamadan önce kazandırılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıf içi uygulamalarından elde edilen öğrenci çözüm kâğıtları ve videoları incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamaya olan katkısı konusunda matematik öğretmen adaylarının düşüncelerini incelemektir. Çalışmanın katılımcıları öğretmen adaylarına dönük bir matematiksel modelleme dersine kayıtlı yirmi beş matematik öğretmen adayıdır. Sekiz hafta süren çalışmanın verileri bireysel düşünce raporları, birebir görüşmeler ve bir öz-değerlendirme anketi yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizleri, öğretmen adaylarının öğrenci çözüm kâğıtları ve video kesitlerini incelemenin öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerinin farkına varma, tahmin edebilme, anlama ve yorumlamalarına yardım ettiğini düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın sonuçları öğretmen eğitimcilerine, öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin gelişimine destek sağlaması açısından gerçek sınıf ortamlarından alınmış öğrenci çalışma ürünlerinin kullanılmasını önermektedir.
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Suggestions

Modelling the relationship between the science teacher characteristics abd eighth grade Turkish student science achievement in TIMSS-R
Yaman, İbrahim; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
Teachers are percived as primary role in a students' learning process. To adequately perform this role, certain teacher characteristics are potentially more valuable for encouraging student learning. In an attempt to discern those charactersitics related to student learning and teacher behavior in the science classroom, numerous studies have beenconducted. The aim of this study is modeling the relationship between the teacher characteristics abd the student science achievement. Modeling analysis was carried...
Induction into teaching: a multiple-case study of the first year teachers’ experiences at schools /
Cihan, Tuğba; Yıldırım, Ali; Department of Elementary Education (2016)
The aim of this study was to examine the first year of four novice teachers in the teaching profession with regard to their perceptions and experiences about the classroom processes they undergo, professional development, relationships with students and colleagues, teaching performance, mentorship, personal life and the pre-service teacher education in addition to their mentors’ perceptions regarding the induction process. The study adopted a qualitative multiple-case study design and data were collected fr...
Öğretmen ve öğrenci merkezli öğretim ve izleyen öğretmenlik uygulamasının aday öğretmenlerin değer öncelikleri üzerine etkileri
İnce, Mustafa Levent; Ok, Ahmet (2003-01-01)
The Investigation of pedagogical content knowledge of teachers : the case of teaching genetics
Aydemir, Murat; Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Education (2014)
In this study science teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge (PCK) on genetics was investigated with respect to science teachers’ knowledge of curriculum, knowledge of students, and knowledge of teaching strategies. Five experienced science teachers (one male and four female) teaching genetics to 8th grades from five middle schools participated in the study. Case study, one of the qualitative research designs, was adopted as a research design. In order to gather information on content...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Citation Formats
M. G. Didiş, A. K. Erbaş, B. Çetinkaya, E. Çakıroğlu, and C. Alacacı, “Öğrenci çalışmalarını incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamadaki rolü ile ilgili matematik öğretmen adaylarının düşünceleri,” Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, pp. 139–162, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/48419.