İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış

2016-04-01
Bu çalışma Osmanlı iktisat tarihinin ‘işletmecilik tarihi’ için sağladığı birikimin bir değerlendirmesini yapmayı ve bu sayede Osmanlı-Türkiye işletmecilik tarihi alanında yapılabilecek kuramsal ve görgül çalışmalar için bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. Osmanlı iktisat tarihi yazınında genel anlamda özel sektörün iktisadi faaliyetleri, daha dar anlamda ise ‘işletmecilik’ faaliyetleri çok az sayıda çalışmaya konu olmuştur. Bu eksiklikte şüphesiz Osmanlı iktisat tarihinin yaygın ön kabullerinin rolü vardır. Bu çalışma, devletin özel sektörü şekillendirmekte belirleyiciliği, girişimcilik eğilimlerinin zayıflığı ve İslam hukukunun ‘durağan’ niteliklerine dair bu ön kabullerin işletmecilik tarihi alanında son dönemde genişleyen karşılaştırmalı perspektifi sayesinde yeniden değerlendirmektedir. Bu değerlendirme ışığında Osmanlı iktisat tarihinin işletmecilik tarihini besleyebilecek, fakat henüz ‘kuramsal’ bağların kurulmadığı üç alt alan tespit edilebilir: i) Osmanlı girişimci ve girişimci ağlarını özellikle‘aile tarihleri’ ve etno-kültürel ağlar üzerine incelemeler, ii) Osmanlı esnaf girişimleri ve modern dönem sanayi teşebbüslerini ele alan araştırmalar, iii) ‘Hukuk ve iktisat’ alanı ile kısmi kesişimi olan ve işletmecilik tarihi alanına doğrudan katkı sağlayabilecek ‘Osmanlı kurumları’ yazını. Çalışmada ayrıca bu üç alanın işletmecilikve iktisat yazının kuramsal araçları (örgütsel kuram ve örgütsel kültür yazını, iktisat alanından işlem maliyetleri alanı ve sözleşme kuramı) ile olası bağlantılarına işaret edilmektedir.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Suggestions

Ibn Khaldun’s conception of dynastic cycles and contemporary theories of international system change: a comparative assessment /
Yücekaya, Metin; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2014)
This thesis intends to nurture the argument that Ibn Khaldun’s thought on rise and fall of dynastical polities introduces a distinct approach to the field of International Relations. Throughout the paper, it is argued that Ibn Khaldun’s perception about the world, history and politics is less normative but more scientific. However, it is also claimed here that despite the similarities on politics and cyclical history and even transition concept with realist such as Gilpin, Modelski, Kennedy, Khaldun’s defin...
İlhan Tekeli ve Selim İlkin’in Türkiye’de Yükseköğretim ile ilgili çalışmaları
Şenses, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bu çalışma, Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi başta olmak üzere, Türkiye’de sosyal bilim alanına çok büyük katkılarda bulunmuş olan İlhan Tekeli ve Selim İlkin’in yükseköğretim üzerindeki katkılarını, tarihsel bir bakış açısından, ana hatlarıyla incelemeyi ve onların çalışmaları açısından gözlem ve önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Tekeli ve İlkin’in katkıları doğrultusunda bu yazı, Türkiye yükseköğretim sisteminin Batı’daki emsallerine kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahip olduğuna ve son dönemdeki atı...
Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
Essays on quasi-experimental studies in labor economics
Öztürk, Ahmet; Ercan, Hakan; Tümen, Semih; Department of Economics (2017)
This dissertation consists of two empirical papers that explore the causal relationship between education and labor market outcomes in Turkey based on quasi-experimental methods. The instrumental variable strategy has the potential to accurately estimate the true rate of return to schooling, but good instruments are hard to find. In the first essay of the thesis, I develop a new instrument from an unexpected decline in graduates and new admissions in post-secondary education from the student protests in the...
Interpretive schemes and Ottoman historiography in the twentieth century
Kılınçoğlu, Deniz T; Özveren, Eyüp; Department of Economics (2005)
This thesis analyzes the influences of three eminent social scientists on Ottoman historiography. Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein and Michael Mann are three important scholars, who challenged the paradigms of world historiography in the twentieth century. Nevertheless, whereas the studies of Braudel and Wallerstein made more strong impacts on the area, the influences of Mann remain limited. The aim of this thesis is to evaluate the influences of the former two scholars on Ottoman historiography and th...
Citation Formats
M. S. Ağır, “İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış,” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, pp. 26–39, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80952.