İlhan Tekeli ve Selim İlkin’in Türkiye’de Yükseköğretim ile ilgili çalışmaları

Download
2013-8-1
Şenses, Fikret
Bu çalışma, Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi başta olmak üzere, Türkiye’de sosyal bilim alanına çok büyük katkılarda bulunmuş olan İlhan Tekeli ve Selim İlkin’in yükseköğretim üzerindeki katkılarını, tarihsel bir bakış açısından, ana hatlarıyla incelemeyi ve onların çalışmaları açısından gözlem ve önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Tekeli ve İlkin’in katkıları doğrultusunda bu yazı, Türkiye yükseköğretim sisteminin Batı’daki emsallerine kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahip olduğuna ve son dönemdeki atılımına karşın kimi önemli sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekmektedir. Temel sorun alanları arasında âni ve hızlı genişleme, zaman zaman baskıcı bir kimlik de kazanan merkezi denetim, liyakat yerine belirli dünya görüşü temelinde kadrolaşma, etik sorunlar, fırsat eşitsizliği, atama ve yükseltme ölçütlerine ilişkin sorunlar ön plana çıkarılmakta ve bunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirilmektedir. Çalışma, 2007 tarihli YÖK Yükseköğretim Strateji Raporu temelinde dış dünyadaki gelişmeleri gözeten, ancak ülke koşullarını esas alan ve öncelikle belirlenen sorun alanlarına yönelik köklü bir reform çağrısı yapmaktadır.

Citation Formats
F. Şenses, “İlhan Tekeli ve Selim İlkin’in Türkiye’de Yükseköğretim ile ilgili çalışmaları,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 339–371, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/681.