Destek Maddelerinin Katalizörlerin Performansları Üzerindeki Etkisi

2017-12-14
Anaklı, Duygu
Karaosmanoğlu, Toprak Seda
Gökağaç Arslan, Gülsün

Suggestions

Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az asit ve ağır metal gerektiren) ve daha güvenli (sentez sırasında patlama riski bulunmayan) güncel yöntemlerle (Peng yöntemi ve türevleri) üretilmesi amaçlanmaktadır.
Selection and utilization of criteria for process development in green production of organic chemicals
Haydaroğlu, Şencan; Gürkan, Türker; Department of Chemical Engineering (2008)
Sustainability and green engineering are two main concepts considered throughout this study. Sustainability deals with the utilization of renewable and replaceable sugar-based twelve most promising building blocks included in the report prepared by U.S. Department of Energy and green engineering concept is related with the incorporation of environmental performance criteria to chemical process design. Process performance criteria at the conceptual design stage are selected as persistence, bioaccumulation an...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Supported Ru based ammonia synthesis catalysts
Aslan, Mustafa Yasin; Üner, Deniz; Department of Chemical Engineering (2012)
Ru/C type ammonia synthesis catalysts are known to be poisoned by hydrogen. In order to elucidate a mechanism for hydrogen poisoning, H2 adsorption and spillover on Ru based ammonia synthesis catalysts were investigated. Supported Ru catalysts and Na promoted Ru catalyst were prepared by incipient wetness impregnation of Ru(NO)(NO3)3 on SiO2, SBA-15, CNT and Vulcan supports. Dispersion value of the catalysts was determined via H2 chemisorption and Transmission Electron Microscopy (TEM) characterization tech...
Yapı Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden Bakış
Özçelik, Gökçe; Gürsel, Ayşegül Petek; Akgül, Çağla (2013-10-25)
Betona katkı malzemelerinin eklenmesi fikri binlerce yıl öncesine dayanır. Vitruvius, M.Ö. 27-32 yıllarında yazdığı De Architectura’nın 8. kitabında Roma dönemi betonlarına zaman zaman az miktarda kan, süt ve idrar eklendiğinden bahseder. Günümüzde de çoğu kaliteli beton ve harç, bir veya daha fazla kimyasal katkı içerir. Kullanılan kimyasal katkının miktarı beton karışımındaki diğer bileşenlerine kıyasla çok daha azdır. Buna rağmen, betonun özelliklerinde katkının etkisi, kullanılan miktara ve beton karışı...
Citation Formats
D. Anaklı, T. S. Karaosmanoğlu, and G. Gökağaç Arslan, “Destek Maddelerinin Katalizörlerin Performansları Üzerindeki Etkisi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81194.