Yapı Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden Bakış

2013-10-25
Özçelik, Gökçe
Gürsel, Ayşegül Petek
Akgül, Çağla
Betona katkı malzemelerinin eklenmesi fikri binlerce yıl öncesine dayanır. Vitruvius, M.Ö. 27-32 yıllarında yazdığı De Architectura’nın 8. kitabında Roma dönemi betonlarına zaman zaman az miktarda kan, süt ve idrar eklendiğinden bahseder. Günümüzde de çoğu kaliteli beton ve harç, bir veya daha fazla kimyasal katkı içerir. Kullanılan kimyasal katkının miktarı beton karışımındaki diğer bileşenlerine kıyasla çok daha azdır. Buna rağmen, betonun özelliklerinde katkının etkisi, kullanılan miktara ve beton karışımına eklenme zamanına bağlı olmak koşulu ile oldukça büyüktür. Kimyasal katkıların çevresel etkileri karışımda kullanılan miktarlarının az olması sebebiyle pek çok çalışmada göz ardı edilmiştir. Bu makalede, günümüz beton üretiminde sıklıkla kullanılan başlıca kimyasal katkı malzemelerinin türleri ve kullanım alanları sıralanmış ve bu katkılara çevresel çerçeveden bir bakış açısı sağlanmıştır. Yapı kimyasallarına çevresel olarak bakabilmek için Avrupa Betonarme Katkıları Federasyonu Birliği’nin (European Federation of Concrete Admixtures Associations) verileri ve yaklaşımı temel alınmıştır.
Citation Formats
G. Özçelik, A. P. Gürsel, and Ç. Akgül, “Yapı Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden Bakış,” Ankara, Türkiye, 2013, p. 179, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84463.