Yapı Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden Bakış

2013-10-25
Özçelik, Gökçe
Gürsel, Ayşegül Petek
Akgül, Çağla
Betona katkı malzemelerinin eklenmesi fikri binlerce yıl öncesine dayanır. Vitruvius, M.Ö. 27-32 yıllarında yazdığı De Architectura’nın 8. kitabında Roma dönemi betonlarına zaman zaman az miktarda kan, süt ve idrar eklendiğinden bahseder. Günümüzde de çoğu kaliteli beton ve harç, bir veya daha fazla kimyasal katkı içerir. Kullanılan kimyasal katkının miktarı beton karışımındaki diğer bileşenlerine kıyasla çok daha azdır. Buna rağmen, betonun özelliklerinde katkının etkisi, kullanılan miktara ve beton karışımına eklenme zamanına bağlı olmak koşulu ile oldukça büyüktür. Kimyasal katkıların çevresel etkileri karışımda kullanılan miktarlarının az olması sebebiyle pek çok çalışmada göz ardı edilmiştir. Bu makalede, günümüz beton üretiminde sıklıkla kullanılan başlıca kimyasal katkı malzemelerinin türleri ve kullanım alanları sıralanmış ve bu katkılara çevresel çerçeveden bir bakış açısı sağlanmıştır. Yapı kimyasallarına çevresel olarak bakabilmek için Avrupa Betonarme Katkıları Federasyonu Birliği’nin (European Federation of Concrete Admixtures Associations) verileri ve yaklaşımı temel alınmıştır.
Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi (24 - 25 Ekim 2013)

Suggestions

Yapı Bilgi Modellemesi Tabanlı Bina Enerji Optimizasyonu
Altun, Murat; Akçamete Güngör, Aslı (null; 2016-10-27)
Binaların küresel enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olması, bina enerji performans analizlerinin önemini arttırmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çözümler aranmaktadır. Özellikle, binanın erken tasarım sürecinde, birçok alternatifi bir arada değerlendirerek yapılan tasarımlar, bina pasif enerji verimliliğinin arttırılmasında etkin çözümler sunmaktadır. Bununla beraber, her bir tasarım alternatifinin tek tek değerlendirilmesi oldukça fazla za...
YAPI BİLİMLERİ PROGRAMI LİSANS DERSLERİ İÇİN DENEY SETLERİ TASARLANMASI VE ÜRETİMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Mimarlık eğitimi, teorik konuların pratikteki uygulamaları ile desteklenmesi gereken bir süreç içermektedir. Pratikteki bu uygulamalar yapı bilimleri ile ilgili konuları ilgilendirmekte ve yapısal dayanım, malzeme, yangın güvenliği gibi konular ile ilgili bilgiler stüdyo eğitimlerinde teorik olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Bu süreçteki en önemli eksikliklerden birisi öğrencilere yapı bilimleri hakkındaki kavramların anlatımındaki zorluklardır. Bu projede özellikle yapısal ve malzeme davranış biçimlerini...
Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process
Doğan, Sevgi Zeynep ; Kılıç Çalğıcı, Pınar ; Arditi, David ; Günaydın, Hüsnü Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım s...
Atık Malzemelerden 1/1 Tasarım Uygulamaları
Yılmaz, Meltem; Tüfekçioğlu, Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Endüstri devriminden günümüze dünya, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklı hızla kirlenmektedir. Dolayısıyla insan faaliyetlerini içeren her alanın, çevre kirliliği ve yaşamın sürdürülebilirliği konularında sorumluluğu bulunmaktadır. Tasarım alanı da bunlardan biridir. Tasarımcı, kararlarıyla kullandığı malzemeden seçtiği üretim yöntemine kadar her aşamada çevre üzerinde birincil derecede etkilidir. Bu sebeple tasarımcıların çevre bilincini edinmiş olması ve bu bilinçle hareket etmesi önemlidir. Bu amaç...
Enerji Verimli Giyilebilir Sensör Uygulamaları için Esnek Tabanlı/Minyatür Enerji Toplayıcılar ve Ultra-Düşük Güç ile Çalışan Arayüz Elektroniği Geliştirilmesi
Külah, Haluk; Uysal, Elif; Akın, Tayfun(2020-05-01)
Teknolojinin gelisimi ile ortaya çıkan Nesnelerin Interneti, Trilyon-Sensör Gezegeni gibi kavramlar günden güne önem kazanmaktadır. Bu kavramların hayata geçirilebilmesi ?sıfırgüç?, ?enerji-verimli algılama, hesaplama ve iletisim için akıllı, otonom sistemler? gibi yöntemlerin gelistirilmesi ile mümkündür. Bu yöntemler arasında ?sıfır-güç? bilimi, kesif niteligindeki arastırmaların (örnegin, yararlı her bit bilgiyi isleyebilmek için 1000 kat enerji tasarrufu saglayacak yenilikçi malzemeler, aygıtlar ve...
Citation Formats
G. Özçelik, A. P. Gürsel, and Ç. Akgül, “Yapı Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden Bakış,” Ankara, Türkiye, 2013, p. 179, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84463.