Belirsizliğe tahammülsüzlük ve fonksiyonel olmayan tutumların depresyon ve anksiyete arasındaki ayırt edici rolü

2014-04-10
Mısır, Selin
Doğan, Hande
Altan Atalay, Ayşe

Suggestions

Towards Uncertainty-Aware Disentangled Representations
Özyeğin, Sezai Artun; Kalkan, Sinan; Department of Computer Engineering (2021-9-09)
In many computer vision tasks, not every part of an object of interest is always visible because of challenges like occlusion, viewpoint and pose variation. One approach to these kinds of challenges is separating the representation so that they would correspond to different regions. In this thesis, we tackle the problem of obtaining disentangled representations while estimating the uncertainty of each factor to assess its availability. Representations are disentangled using a factor-related supervised task ...
Psychology of uncertainty: the roots of uncertainty reduction
Küçükkömürler, Sane; Özkan, Türker; Department of Psychology (2019)
The widespread effect of uncertainty led researchers in psychology literature to examine this concept. Different conceptualizations and different theories pointed to specific properties of psychological processes under uncertainty. In this thesis, a new comprehensive model was proposed. According to the model, perceived uncertainty creates a discomfort and level of the discomfort determines responses toward uncertainty. It was expected to find generalization responses under low discomfort and high discomfor...
Belirsizlik Durumunda İflas Sonrası Paylaşım Kurallarının Seçimi: Deneysel Çalışma
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2017-12-31)
İflas problemleriyle ilgili iktisadi literatür, iflas etmiş bir firmanın maddi değerinin toplamda firmanın değerinden daha fazla talepte bulunan alacaklılar arasında bölüştürülmesi problemini inceler. Aksiyomatik iflas literatürü bu probleme birçok çözüm getirmiştir. Bu kurallar içerisinden ikisi ön plana çıkmıştır. Bu çözümlerin ilki iflas sonrası firmanın maddi değerinin hissedarlara firmadaki ortaklıkları (yani yatırımları) nispetinde dağıtımı esasına dayanan Orantısal kuraldır. İkinci çözüm ise toplam k...
Belirsizlik Altında Proje Kontrolü İçin Bayes Temelli Kazanılan Değer Yönetimi
Sü, Yasemin; Yet, Barbaros (null; 2018-06-29)
Belirsizlik Altında Medikal Karar Destek Için Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları
Cebesoy, Melodi; Tuncer Şakar, Ceren; Yet, Barbaros (null; 2019-06-14)
Citation Formats
S. Mısır, H. Doğan, and A. Altan Atalay, “Belirsizliğe tahammülsüzlük ve fonksiyonel olmayan tutumların depresyon ve anksiyete arasındaki ayırt edici rolü,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81285.