Çevre Tarihine Giriş

2016-01-01

Suggestions

Çevre Düşüncesi Üzerine
Sol, Ayhan (Kluwer Academic Publishers, 2005-12-01)
Çevre mühendisliği eğitim programlarının değerlendirilmesi
Aksoy, Ayşegül; Bayramoğlu, Tuba Hande; İmamoğlu, İpek; Sanin, Faika Dilek; Tuncel, Süleyman Gürdal (2011-03-25)
An analysis of the value debate in environmental ethics
Demir, Onur; Sol, Ayhan; Department of Philosophy (2020)
The aim of this study is to give a general understanding about the value approaches in environmental ethics. I will analyze non-anthropocentric theories based on intrinsic value and pragmatist approach to values and evaluate their advantages and disadvantages separately. In conclusion, I will argue that neither of them provides a comprehensive and coherent suggestion atthe same time, because environmental problems stem from a different reason than the ones that they pur...
Çevre çizimlerinde sürdürebilir kalkınma izleri: ‘resmim eskiden var olan doğayı yok etmemizi ve günümüzdeki kentleşmeyi anlatıyor’
Güler, Fulden; Özdemir, Mine; Aşınmaz, Ayşegül; Öztekin, Ceren (null; 2016-09-30)
Çevre benim için hiç bir şey demek. Her yere ev yapıldığı için çevre diye bir şey kalmadı Çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınmanın (SK) çevreselsosyal-ekonomik bileşenleri ve bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi çizim yoluyla incelenecektir. İki aşamada yürütülmesi planlanan çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerin kendi çevre çizimlerinde SK bileşenlere ne derece vurgu yapabilecekleri irdelenmiştir. İkinci aşamada ise SK’nın...
Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Risk Yönetim Süreçleri
Tuna Öztürk, Eda (Anadolu Üniversitesi, 2020-01-01)
Citation Formats
S. Dursun, Çevre Tarihine Giriş. 2016.