Ortadoğu Teknik Üniversitesi mimarlık tarihi lisansüstü programı

2009-01-01
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, 1988-1989 öğretim yılında açılmıştır. Programda o tarihten bu yana mimarlık tarihi yüksek lisans derecesi, 2005 yılından bu yana da doktora derecesi verilmektedir. Mimarlık Bölümü bünyesinde ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak kurulan ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, özerk çalışma alanını mimarlık ile toplumsal ve beşeri bilimlerin arakesitinde tanımlamaktadır. Bu iki yönlü yapılanma, Program’ın, mimari bakış açısından uzaklaşmadan, tarih çalışması alanı olarak sahip olduğu kimliğini korumasını sağlamış, geleneksel olarak bağlantılı olduğu disiplinlerin yanı sıra, görece yeni ve farklı alanlara açılımına zemin oluşturmuştur. Eğitim hedefini mimarlık tarihine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı için gerekli bilgi ve araştırma becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmek olarak tanımlayan Program’da, son yıllarda mimarlık tarihi disiplininin değişen kuramları ve yöntemleri göz önüne alınarak, eleştirel, kültürlerarası ve disiplinlerarası bir yaklaşım öne çıkarılmaktadır. Böylece Program, alanın güncel araştırma ve eğitim platformlarında yer almayı, ürettiği mimarlık tarihi bilgisini ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmayı ve mimarlık tarihinin bir uzmanlık alanı olarak kurumsallaşmasında etkin bir rol oynamayı hedeflemektedir
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Suggestions

A survey on the system of education at the Middle East Technical University Department of Architecture, 1956-1980
Uysal, Yüksel Yeşim; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2003)
This thesis explores the system of architectural education in the Middle East Technical University Department of Architecture between 1956 and 1980. The formation and the transformation of the system of architectural education in the school are investigated with references to the evolution of the social, political, economic and architectural context of Turkey in the period and the systems of architectural education applied in the country. The education in the Department of Architecture not only formed its s...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Endüstriyel Tasarım Eğitiminde “Ortadoğu” Ekolü: Yerele ve Dışarıya Sınırdaş Bir Türkiye Modernleşmesi Örneği
Hasdoğan, Gülay Fatma; Korkut, Fatma; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2021-12-01)
This article periodically investigates the historical development of industrial design education at Middle East Technical University (METU) and the contribution of the Department of Industrial Design to the professional context. The study also briefly reviews the political and economic factors affecting the beginning and development of industrial design education and profession in Turkey. The article explains how the department’s educational approach, curriculum, activities, and the pedagogical strategies i...
The Role of personal and organizational factors on student attrition from graduate education: "do or die?"
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe; Department of Elementary Education (2018)
Holding a graduate degree is a significant achievement as it provides students who have it with opportunity to become faculty member, to get professional development, and to gain professional seniority. Despite this appeal, not all who start a graduate degree program persist or complete the program. The current study aims to develop and test a model in order to determine the role of personal and organizational factors on student attrition from graduate education and to investigate graduate student attrition...
Insights from students and graduates into the Master of Arts program in English Language Teaching at Middle East Technical University
Döner Arday, Berna; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-10)
Graduate education, as a stepping-stone to academia, has become prominent due to the rising demand of students and the growing number of institutions offering graduate programs for both domestic and international students. However, graduate programs are not constantly examined from the viewpoints of students and graduates to identify potential issues that need to be improved in the program. Therefore, it is essential to determine students' motivations for pursuing graduate education while including their pe...
A need analysis study for faculty development programs in METU and structural equation modeling of faculty needs
Moeini, Hosein; Alpsan, Doğan; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
The purpose of this doctoral thesis research study was first to investigate the needs for a faculty development program in Middle East Technical University (METU). Later, in the second phase, models that explained the linear structural relationships among factors that might be influential on faculty̕s perceived competencies about the skills necessary for the instructional practices, personal, professional and organizational developments were proposed and compared. In this study, a questionnaire considering ...
Citation Formats
A. B. Özkaya and T. E. Altan, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi mimarlık tarihi lisansüstü programı,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, p. 685–690, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81674.