Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar

2016-09-07

Suggestions

Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Kazak Berument, Sibel (null; 2018-12-15)
Koruma Altındaki Çocukların Dil Gelişimi ve Mizacın Etkisi
Yavaşlar Doğru, Yeşim; Kazak Berument, Sibel; KOÇ, GİZEM; Doğru, Onurcem; Karakaya, Seçil (2016-09-07)
Koruma altındaki çocukların dil gelişimi ve mizacın etkisi
DOĞRU, ONUR CEM; Yavaşlar Doğru, Yeşim; Kazak Berument, Sibel (2016-09-05)
Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Koç, Gizem; Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve; Ertekin, Zeynep (2018-11-17)
Amaç: Alanyazında, devlet koruması altında kalan bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişim gibi birçok alanda akranlarına göre daha geride olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet koruması altındaki yuvalarda kalan bebeklerin alıcı dil gelişimlerinin biyolojik ailesiyle kalan bebeklerin alıcı dil gelişimleriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki yuvalarda kalan 3-23 aylık bebekler ile orta sosyo-ekonomik durumda biyolojik aileleriyle kalan yaşıtları oluşturmakta...
Devlet Koruması Altındaki Çocuklarda Bağlanma Problemleri
OKUR, ŞÜKRAN; Kazak Berument, Sibel; BAHTİYAR SAYGAN, BAHAR (2016-09-22)
Citation Formats
A. Memişoğlu Sanlı, “Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81682.