Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar

2016-09-07

Suggestions

Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Kazak Berument, Sibel (null; 2018-12-15)
Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Koç, Gizem; Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve; Ertekin, Zeynep (2018-11-17)
Amaç: Alanyazında, devlet koruması altında kalan bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişim gibi birçok alanda akranlarına göre daha geride olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet koruması altındaki yuvalarda kalan bebeklerin alıcı dil gelişimlerinin biyolojik ailesiyle kalan bebeklerin alıcı dil gelişimleriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki yuvalarda kalan 3-23 aylık bebekler ile orta sosyo-ekonomik durumda biyolojik aileleriyle kalan yaşıtları oluşturmakta...
Kurumda Yetişen Çocuklar ve Bağlanma
Sümer, Nebi (null; 2016-11-13)
Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi
Sümer, Nebi; Ceylan, Suzan; Çeviker, Gizem; Koç, Gizem; Yavaşlar, Yeşim; Akkaya, Sevinç; Saygan, Bahar; Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Taşfiliz, Duygu(2017-04-15)
Bu projenin önerisinde 2 temel amaç sunulmaktadır. Bu amaçlardan ilki, korunma altında olan ve farklı bakım türlerinde; yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile yanında büyüyen 0-5 yaş bebek ve çocukların gelişimsel sonuçlar açısından farklılaşıp farklılaşmadığını boylamsal olarak incelemek; ikincisi ise bebek ve çocukların yaş, cinsiyet, korunma altında bulundukları süre, korunma altına alınmalarına neden olan faktörler (toplam risk) kontrol edildikten sonra, mizaç özelliklerinin ve bulundukları bakım t...
Subjective experiences of women who have children with autism
Kalaç, Zeynep; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2020-10-15)
The current thesis aims to gain an in-depth understanding of participants’ experiences of having a child with autism. This research study had two main research questions; (1) how does autistic structure come to develop and (2) how do mothers experience raising a child with autism. Five individuals who have children diagnosed with autism were interviewed. Information gathered through these interviews was analyzed using interpretative phenomenological analysis. Seven super-ordinate themes are emerged, w...
Citation Formats
A. Memişoğlu Sanlı, “Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81682.