Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi

2018-12-15

Suggestions

Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm (null; 2016-09-07)
Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Koç, Gizem; Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve; Ertekin, Zeynep (2018-11-17)
Amaç: Alanyazında, devlet koruması altında kalan bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişim gibi birçok alanda akranlarına göre daha geride olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet koruması altındaki yuvalarda kalan bebeklerin alıcı dil gelişimlerinin biyolojik ailesiyle kalan bebeklerin alıcı dil gelişimleriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki yuvalarda kalan 3-23 aylık bebekler ile orta sosyo-ekonomik durumda biyolojik aileleriyle kalan yaşıtları oluşturmakta...
Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi
Sümer, Nebi; Ceylan, Suzan; Çeviker, Gizem; Koç, Gizem; Yavaşlar, Yeşim; Akkaya, Sevinç; Saygan, Bahar; Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Taşfiliz, Duygu(2017-04-15)
Bu projenin önerisinde 2 temel amaç sunulmaktadır. Bu amaçlardan ilki, korunma altında olan ve farklı bakım türlerinde; yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile yanında büyüyen 0-5 yaş bebek ve çocukların gelişimsel sonuçlar açısından farklılaşıp farklılaşmadığını boylamsal olarak incelemek; ikincisi ise bebek ve çocukların yaş, cinsiyet, korunma altında bulundukları süre, korunma altına alınmalarına neden olan faktörler (toplam risk) kontrol edildikten sonra, mizaç özelliklerinin ve bulundukları bakım t...
Academic achievement and peer relationship of children in care: the moderator role of temperament and social support
Erel Gözağaç, Sema; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2018)
The present study aimed to investigate whether children in care differ from home- reared children in academic achievement and peer relationships and to examine the factors underlying individual differences in these developmental outcomes. Perceived social support and negative affect were taken as moderators. The present study included 365 children; 142 of them were from residential care settings, and 223 of them were selected from the classrooms that these youngsters were attending. Child- Adolescent Social...
Kurumda Yetişen Çocuklar ve Bağlanma
Sümer, Nebi (null; 2016-11-13)
Citation Formats
A. Memişoğlu Sanlı and S. Kazak Berument, “Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84481.