Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi

2018-12-15

Suggestions

Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm (null; 2016-09-07)
Koruma Altındaki Çocukların Dil Gelişimi ve Mizacın Etkisi
Yavaşlar Doğru, Yeşim; Kazak Berument, Sibel; KOÇ, GİZEM; Doğru, Onurcem; Karakaya, Seçil (2016-09-07)
Koruma altındaki çocukların dil gelişimi ve mizacın etkisi
DOĞRU, ONUR CEM; Yavaşlar Doğru, Yeşim; Kazak Berument, Sibel (2016-09-05)
Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Koç, Gizem; Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve; Ertekin, Zeynep (2018-11-17)
Amaç: Alanyazında, devlet koruması altında kalan bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişim gibi birçok alanda akranlarına göre daha geride olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet koruması altındaki yuvalarda kalan bebeklerin alıcı dil gelişimlerinin biyolojik ailesiyle kalan bebeklerin alıcı dil gelişimleriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki yuvalarda kalan 3-23 aylık bebekler ile orta sosyo-ekonomik durumda biyolojik aileleriyle kalan yaşıtları oluşturmakta...
Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi
Sümer, Nebi; Ceylan, Suzan; Çeviker, Gizem; Koç, Gizem; Yavaşlar, Yeşim; Akkaya, Sevinç; Saygan, Bahar; Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Taşfiliz, Duygu(2017-04-15)
Bu projenin önerisinde 2 temel amaç sunulmaktadır. Bu amaçlardan ilki, korunma altında olan ve farklı bakım türlerinde; yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile yanında büyüyen 0-5 yaş bebek ve çocukların gelişimsel sonuçlar açısından farklılaşıp farklılaşmadığını boylamsal olarak incelemek; ikincisi ise bebek ve çocukların yaş, cinsiyet, korunma altında bulundukları süre, korunma altına alınmalarına neden olan faktörler (toplam risk) kontrol edildikten sonra, mizaç özelliklerinin ve bulundukları bakım t...
Citation Formats
A. Memişoğlu Sanlı and S. Kazak Berument, “Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84481.