Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi

2012-06-20
Arzu, Kayır Sakarya
Yaman, Yavuz

Suggestions

Bir İnsansız Hava Aracının Konvansiyonel Olmayan Esnek Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Analizi ve İç Yapısının Tasarımı
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (null; 2014-06-18)
In this study, compliant and morphing unconventional control surfaces of an unmanned aerial vehicle (UAV) is examined. In this context, a compliant material for control surface is chosen and interior structure of the control surface is designed according to the selected material. During the design of an interior structure of the control surface, use of different number of servo actuators is taken into consideration. In consequence of material selection and design of the interior structure, it is shown that ...
Bir Uçak Kanadının Yapısal Modelinin Geliştirilmesi
Özlem, Erdener; Yaman, Yavuz (2003-10-01)
Bu çalışmada, bir uçak kanadının statik ve dinamik özellikleri incelenmiştir. Kanadın geometrik modelinin ve sonlu elemanlar modelinin oluşturulmasında ve analiz sonuçlarının incelenmesinde MSC/PATRAN® v9.0 programı kullanılmış, analizler ise MSC/NASTRAN® v70.5 programıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle kanadın ana parçaları olan kanat kutusu, hücum kenar kanatçığı, iç kanatçık ve firar kenar kanatçığı belirlenmiş, ardından parça detayları olan uçak kaplaması, kirişler ve sinirler modellenmişti...
Bir Kompozit Kanat Kutusunun Çok Yönlü Tasarımı
Muvaffak, Hasan; Yaman, Yavuz (null; 2003-10-01)
Bu çalışmada hibrit (metal-kompozit) bir kanat için geliştirilen çok yönlü bir analiz yazılım paketi sunulmaktadır. Geliştirilen paket MSC/NASTRAN ve MSC/Aeroelasticity I paketlerini analiz kodu olarak kullanmaktadır. Çok yönlü dayanıklılık ve kanat çırpma (flutter) hız analizleri eş zamanlı olarak hesaplanmaktadır. Çalışmada geliştirilen modül tanıtılmakta ve sesaltı hızlarda uçan uçaklara ait, metal altyapılı, tek odalı, kompozit kabuklu kanat kutularının tasarımında elde edilen sonuçlar verilmektedir
Structural optimization of a jet trainer wing structure under strength and stiffness related constraints
Adıgüzel, Ozan; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2020-9)
This thesis presents structural optimization studies for a jet trainer aircraft wing structure. The main purpose is to select the most convenient rib/spar layout for T-38 wing like geometry which consists of metallic and composite components by using a finite element modeling and analysis tool of MSC NASTRAN optimization capabilities. In this study, in order to decrease the number of design variables and as well as to be able to obtain smooth thickness transitions between adjacent zones, design variable lin...
Structural optimization of a triner aircraft wing by using genetic algorithm
Çakır, Mustafa Kağan; Söylemez, Eres; Department of Mechanical Engineering (2008)
In this study, a design procedure incorporating a genetic algorithm (GA) is developed for optimization of the wing structure of a two seated trainer aircraft with single turboprop engine. The objective function considered is the total weight of the structure. The objective function is minimized subjected to certain strength requirements. In order to evaluate the design constraints and model the wing structure, finite element analysis is performed by using a conventional finite element solver (i.e. MSC/NASTR...
Citation Formats
K. S. Arzu and Y. Yaman, “Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81709.